Amerikaanse inflatie klimt naar 2.5%

De markten: kort op de bal

Markt blijft stoïcijns

Flag US

De consumentprijzen (CPI) stegen in de VS in januari met 0.1% m/m tot 2.5% j/j. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen klokte af op 0.2% m/m en 2.3% j/j. De Amerikaanse consument betaalde meer voor huur en andere kosten die verband houden met een woning. Ook verschillende andere diensten waaronder vliegreizen werden duurder. Energiekosten, kosten voor vervoer en onder andere medicijnen werden goedkoper.


Aan 2.5% (2.3%) kruipt de Amerikaanse inflatie langzaam boven de 2.0% doelstelling van de Amerikaanse centrale bank. Toch was de marktreactie uiterst beperkt. Vooreerst waren de date kort bij de consensusverwachting. Bovendien kijkt de Fed vooral naar een andere prijsindicator, de zogenaamde ‘core PCE-deflator’ en die bevond zich in december nog wel ruim beneden de 2.0% (1.6%). Last but not least, de aandacht van de markt gaat op dit ogenblik eerder uit naar de mogelijke negatieve gevolgen van het coronavirus voor de wereldwijde economische groei, eerder dan naar prijsdata. De Amerikaanse rente brokkelde vanmorgen wat af omwille van de het heropflakkeren van de onzekerheid over corona, maar de terugval viel eerder al stil. Het CPI-rapport veranderde daar nauwelijks iets aan. EUR/USD blijft ondertussen neerwaarts georiënteerd.
 

Figuur - 10-j rente VS: (rente)markt tot nader bericht niet bezorgd over hogere inflatie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.