Europese inflatie brokkelt af in november…

De markten: kort op de bal

Euro zet (even?) klein stapje terug….

Flag EU

Vanmorgen werd in Europa een eerste schatting bekend gemaakt van de inflatie in November. De algemene (headline) inflatie daalde van 2.2% in oktober tot 2.0%. Die daling was verwacht en kwam op rekening van de recente daling van olieprijs. Ook voedselprijzen hadden een neerwaartse impact op de algemene inflatie. Niet enkel de algemene inflatie zette echter een stapje terug. Ook de onderliggende inflatie die niet de speelbal is van volatiele componenten zoals energie en die meer een weerspiegeling zou moeten zijn van de onderliggende economische dynamiek, daalde van 1.1% tot 1.0% (was onveranderd verwacht op 1.1%). Een afwijking van 0.1% is natuurlijk niet het einde van de wereld. Toch speelt deze variabele niet echt in de kaart van de ECB, en van voorzitter Draghi in het bijzonder. Die behield recent zijn mening dat de Europese economie zich na een zwak derde kwartaal, opnieuw zal herstellen. In die context, zou een krappere arbeidsmarkt en, in het algemeen, een economie die steeds meer de grenzen van haar capaciteit nadert, de inflatie toch iets dichter bij de 2.0% doelstelling moeten brengen. Voorlopig wordt de analyse van Draghi door de cijfers niet bevestigd. De markt blijft dan ook twijfelen of het economisch plaatje voldoende sterk is om de ECB toe laten vanaf september volgend jaar de rente geleidelijk te verhogen. Wordt vervolgd. We kijken nu al uit naar de driemaandelijkse groei- en inflatievooruitzichten die de ECB-staf op de beleidsvergadering van 13 December naar voor zal brengen. Blijft het relatieve groei- en inflatieoptimisme overeind?

De marktreactie op het cijfer was beperkt. EUR/USD toonde even een ‘symbolisch’ dipje na de publicatie van het rapport maar ging snel over te de orde van de dag. Die ‘orde van de dag’ is vooral aftellen en wachten op de ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi Jinping.
 

Figuur - EUR/USD: beperkt verlies na de licht ontgoochelende inflatie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.