EC ziet licht aan het eind van de tunnel …

De markten: kort op de bal

… maar corona kan roet in het eten gooien

Flag EU

In de tussentijdse wintereditie liet de Europese Commissie haar groeiprognoses onveranderd. De verwachte groei in de eurozone bedraagt zowel voor 2020 als 2021 1.2% (1.4% voor de volledige Europese Unie). Ze trok de inflatieprognoses marginaal op van 1.2% tot 1.3% (2020) en 1.3% tot 1.4% (2021). De Commissie verwijst naar Europa als een weerbare economie die kan rekenen op sterke binnenlandse drijfveren (lees: de sterke arbeidsmarkt) om de externe uitdagingen het hoofd te bieden. Die domestieke prestaties zijn wel belangrijk om de economie op de rails te houden want een heus herstel in de meer exportgeoriënteerde verwerkende nijverheid zit er volgens de EC nog niet meteen aan te komen. Maar er is licht aan het eind van de tunnel: vooruitlopende datareeksen (o.a. sentimentsindicatoren) suggereren dat de malaise in de maakindustrie uitbodemt.

De EC verwelkomt het partieel handelsakkoord tussen de VS en China en zelfs in brexit kwam er eindelijk wat klaarheid. Toch blijft het niveau van onzekerheid rond beide thema’s oncomfortabel hoog. Hoe eenvoudig wordt deel twee van een akkoord tussen de VS en China? En richten Trump en co de loop van het handelsgeweer binnenkort op Europa? Hoe zullen de Brits/Europese besprekingen omtrent de toekomstige handelsrelatie verlopen? De Commissie haalt ook de onrust in Latijns-Amerika en het Midden Oosten aan als potentiële stoorzender. De uitbraak van het coronavirus krijgt een volledige alinea toebedeeld. Voorlopig blijft de verwachte (globale) impact relatief beperkt, onder de assumptie dat het virus de piek in het eerste kwartaal bereikt en dankzij de genomen maatregelen vervolgens afzwakt. Dat laatste is uiteraard onzeker en bestempelt de EC als een “key downside risk”.

De markt liet de analyse van de EC grotendeels links liggen. Ze is vooral (opnieuw) in de ban van het coronavirus. De forse opstoot in het aantal besmettingen – hoewel die in belangrijke mate gerelateerd is aan een nieuwe meetmethode – verstoorde de recent teruggekeerde rust op de markten. De beurzen breidden openingsverliezen van om en bij 0.5% inmiddels uit tot 1.3%. Rentes van ‘veilige havens’ Duitsland en de VS verliezen respectievelijk 4 tot 5 basispunten, voornamelijk op het lange eind van de curve. Het vroege ‘herstel’ in EUR/USD haperde al snel en is inmiddels alweer volledig uitgewist. Het muntpaar blijft in een technische gevarenzone kortbij de 1.0879.
 

Duitse 10j;-rente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.