Hongaarse inflatie (4.7%) fors boven NBH doelstelling

De markten: kort op de bal

Forint reageert afwachtend

De algemene inflatie in Hongarije klokte in januari af op 0.9% m/m en 4.7% j/j. In december was de inflatie nog 4%. De uitkomst voor januari was ook aanzienlijk hoger dan de marktverwachting. De stijging was deels het resultaat van hogere prijzen voor alcohol, tabak en voeding, maar ook een aantal categorieën binnen de kerninflatie gaan gestaag hoger. Naast de inflatierapportering van het statistisch bureau maakte ondertussen ook de Hongaarse centrale bank (MNB) haar versie van de kerninflatie bekend. De kerninflatie die abstractie maakt van indirecte belastingen steeg van 3.5% tot 3.7%, maar blijft daarmee wel binnen de tolerantieband van de centrale bank van +/- 1% afwijking ten aanzien van de 3%-doelstelling. De zogenaamde ‘demand sensitive’ kerninflatie die bijkomend abstractie maakt van de volatiele voedselprijzen bleef zelfs onveranderd op 3.2%. Vraag is wat dit betekent voor het beleid de Hongaarse centrale bank en de mogelijke gevolgen voor de forint.


In het kielzog van de ECB voert de MNB een extreem soepel monetair beleid om groei maximaal te ondersteunen. De officiële beleidsrente is 0.9%. De depositorente waaraan de banken daggeld kunnen plaatse bij de centrale bank is zelfs marginaal negatief (-0.05%). Zijn de inflatiecijfers van vandaag een voldoende reden om de MNB stilaan op andere gedachten te brengen en een (voorzichtige) versoepeling van het beleid voor te bereiden?
De markt denkt alvast dat het punt dichterbij komt waar de bank niet langer werkloos meer kan blijven toezien. De 2-y swaprente steeg na de publicatie van het rapport 15 basispunten tot 0.9%. Gisteren was er al een stijging met 8 bp. Na de publicatie van de inflatiecijfers zei ook vice-gouverneur van de NBH, Nagy, dat de bank alles in het werk stelt om de inflatie, binnen een horizon van 5 tot 8 kwartalen, terug te brengen naar de 3%-doelstelling. De kans neemt toe dat de MNB in maart of april een eerste voorzichtige verstrakking doorvoert. Vraag is of die actie, als ze er al komt, in verhouding is tot de oplopende inflatierisico’s.


De forint zette de voorbije dagen nieuwe historische dieptepunten tegenover de euro, iets boven de psychologische kaap van EUR/HUF 340. Onmiddellijk na de publicatie van het cijfer twijfelde de forint, maar ondertussen zorgt de toenemende rentesteun voor een beperkt herstel. Op korte termijn kan de hoop op een verstrakking door de NBH de forint wat ademruimte geven. We zijn echter niet overtuigd van de dat bank echt doortastend zal optreden, zeker niet in een context waar ook de ECB nog lang een uiterst soepel beleid zal blijven voeren. In dat scenario dreigt een eventueel herstel van de forint van eerder korte duur te zijn.
 

Figuur - EUR/HUF: krijgt de forint eindelijk rentesteun na hoger dan verwachte inflatie?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.