Nieuw-Zeelandse centrale bank sluit voorzichtig de versoepelingsdeur

De markten: kort op de bal

Kiwi dollar springt vlotjes omhoog

Vannacht kwam de Nieuw-Zeelandse centrale bank samen en liet ze haar beleidsrente (OCR) onveranderd op 1%. Dat was geen verrassing voor de markten. Wel waren beleggers verrast door de al bij al positieve retoriek van de centrale bank. Het comité kaart aan dat de werkgelegenheidsgraad zich kortbij of zelfs boven het maximale duurzaam niveau bevindt en inflatie dichtbij het streefniveau van 2%. De RBNZ heeft er alle vertrouwen in dat, ondanks enkele onzekerheidswolken, ze haar inflatie- en werkgelegenheidsdoelstellingen zal bereiken. Zo verwacht de centrale bank dat monetaire en fiscale stimuli en een gunstiger handelsklimaat de economie met 1.9% zullen opkrikken in 2020. De consumptiegroei wordt hoger ingeschat dan voorheen (2.6% in november, 2.8% nu). Ook de arbeidsmarkt scoort goede punten. De RBNZ ziet de loondruk toenemen en samen met een recente stijging van de minimumlonen, hogere loonafspraken en collectieve overeenkomsten in de publieke sector, verwacht de centrale bank een opwaartse druk op inflatie, die ze naar 2.2% ziet convergeren in 2020. Bovendien voorziet het comité dat de impact van fiscale stimulering groter kan zijn dan initieel werd aangenomen. Meer nog, de fiscale stimulansmaatregelen geven de centrale bank ademruimte om de kat uit de boom te kijken en de monetaire versoepelingsdeur voorzichtig te sluiten.


Het globaal plaatje is eveneens vrij geruststellend. Het ontdooien van het Sino-Amerikaans handelsconflict helpen de open Nieuw-Zeelandse economie in het zadel. De centrale bank neemt echter akte van het coronavirus en verwacht een impact van korte duur (Q1/2020) op de economie hoewel de gevolgen voorlopig nog moeilijk in te schatten zijn. De leden erkennen dat bepaalde sectoren aanzienlijk worden getroffen door de epidemie en houden bijkomende informatie nauwlettend in het oog.

De montere toon van de RBNZ liet/laat zijn sporen na op de markten. Beleggers rekenden enkele dagen geleden nog op een kans van +/-50% op een renteverlaging in mei. Dit is fors teruggeschroefd tot ongeveer 15%. Kiwi (NZD/USD) steeg ongeveer 1%, van 0.64 tot 0.6475.
 

Figuur - kiwi dollar (NZD/USD) springt hoger na positieve retoriek RBNZ

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.