Noorse inflatie veert onverwacht fors op

De markten: kort op de bal

Kroon versterkt ondanks lagere olieprijs

De Noorse inflatiecijfers voor januari zorgden van morgen voor een verrassing van formaat. Recent waren de harde economische data uit Noorwegen eerder zwak. Ook de relatief lage olieprijs suggereerde dat de Noorse economie begin 2020 niet echt hoge toppen zou scheren. Was de Norges Bank vorig jaar te ver gegaan in haar beleidsnormalisatie?

Het inflatierapport vanmorgen legt alvast een ander accent. De algemene headline inflatie steeg onverwacht van 1.4% tot 1.8%. De markt rekende op een verdere daling tot 1.2%. Ook de onderliggende inflatie die geen rekening houdt met de wijziging in energieprijzen en indirecte belastingen, steeg veel meer dan verwacht van 1.8% tot 2.9%. De Noorse centrale bank ging in haar laatste vooruitzichten slechts uit van een stijging tot 2.2%. De stijging was in belangrijke mate te wijten aan hogere voedselprijzen, maar ook andere minder volatiele categorieën kwamen hoger uit dan verwacht. De januari inflatiecijfers zorgen soms nog voor onverwachte bewegingen omwille van statistische wijzingen. Hoe dan ook was de afwijking van de marktverwachting deze keer wel echt uitgesproken.

De kroon steeg na het cijfer van EUR/NOK 10.16 richting 10.11. De kroon zag recent fors af van de onzekerheid omtrent corona, de lagere olieprijs en, in mindere mate, van de relatief zwakke data. De hogere inflatie vraagt om bevestiging van andere data, maar kan samen met het wegebben van de corona-onzekerheid helpen om een bodem te leggen voor de kroon.
 

Figuur - EUR/NOK: kroon krijgt onverwacht steun van hogere inflatie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.