Amerikaanse arbeidsmarkt start 2020 op goede voet

De markten: kort op de bal

Doodsteek voor EUR/USD 1.0981/89?

Flag US

Het Amerikaanse arbeidsmarkrapport, de payrolls, legt aan de start van het jaar goede cijfers voor. De jobgroei bedroeg in januari een forse 225 000. De markt anticipeerde op een beperktere toename van 165 000 na een mindere maand december (147 000). De positieve bijdrage kwam vooral vanuit het onderwijs en de gezondheidssector (+50 000). De bouwsector deed ook een duit in het zakje (+33 000), vermoedelijk dankzij de (voorlopig) zachte winter. Die conclusie bleek ook uit het bijzonder sterke ‘officieuze’ ADP-jobrapport van eerder deze week. De loongroei bleef opnieuw relatief bescheiden: 0.2% op maandbasis na een al povere 0.1% in december. Het jaar-op-jaar cijfer trok wel opnieuw wat aan tot 3.1%. De werkloosheidsgraad steeg marginaal van 3.5% tot 3.6%. Dat is allerminst een reden tot bezorgdheid want vanuit een langetermijnperspectief is dat een historisch laagtepunt. Bovendien gaat de beperkte stijging gepaard met een groei in de participatiegraad (van 63.2% tot 63.4%). Meer mensen begeven zich op de arbeidsmarkt, op zoek naar een betrekking. Dat is voor alle duidelijkheid een positief gegeven. Ze belanden daardoor wel in de poule van “werkzoekende werklozen”, de teller in de berekening van de werkloosheidsgraad.

Voor de markten is het rapport een non-event. De loongroei belandde kortbij de verwachtingen en werd direct geklasseerd. De grootteorde van de verrassing in de jobcreatie (60 000) zou in “normale” omstandigheden waarschijnlijk wel voor wat animo gezorgd hebben, ware het niet dat het ADP-jobrapport (met maar liefst 291 000 bijkomende jobs) de lat psychologisch verhoogde. De Amerikaanse rentes stegen kort in de aanloop naar en tijdens de publicatie van het rapport. Voor EUR/USD betekenen de goede cijfers wellicht de doodsteek van de 1.0981/89-steunzone. Het muntenpaar handelt sinds gisteren beneden dat niveau en is vandaag opnieuw in mindere doen. Er was al een (zeer) zwak arbeidsmarktrapport nodig om het tij voor het koppel te doen keren. Een weeksluiting beneden de belangrijke steunzone verslechtert het technisch plaatje en opent de weg naar de laagste niveaus van 2019 rond 1.09.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.