Risicorally speelt in de kaart van kleinere munten

De markten: kort op de bal

Economische data even niet van tel

vlagecOpening

Over de stijgende beurzen en rentes sinds de terugkeer van Chinese investeerders begin deze week wordt op alle media uitgebreid bericht. De houdbaarheidsdatum van het Chinese coronavirus als marktthema nadert. Voldoende negatief nieuws was/is verdisconteerd en een neutralere positionering volgt. Op de wisselmarkt valt het stoïcijnse karakter van EUR/USD opnieuw op. Minder belicht is de comeback die vele kleinere, minder liquide, munten maken. Gaande van de Centraal-Europese CZK, PLN en HUF, over het Scandinavische duo tot de munten down under. Ze blinken deze week uit, zonder meer. Dat de onderliggende cijfers er op dat ogenblik even niet toedoen bewijzen de Noorse en Zweedse PMI’s die de voorbije dagen gepubliceerd worden. Noorse zwakte steekt af tegen Zweedse sterkte. De daling van de olieprijs ($65/vat tot $55/vat tussen eind december en eind januari) straalt waarschijnlijk af op de olie-gevoelige Noorse economie. Dat weerhoudt de Noorse kroon er toch niet van om zijn Zweedse tegenhanger in de sterke risk-on beweging bij te benen. EUR/SEK valt deze week terug van 10.70 richting 10.55. EUR/NOK val terug van 10.25, nabij historische toppen, tot 10.12.

EUR/NOK: Noorse kroon herstelt van historische zwaktes

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.