Amerikaanse ISM laat contractiegebied achter zich

De markten: kort op de bal

Uitbodeming verwerkende nijverheid nabij?

Flag EU

Gisteren kregen we met het Amerikaans bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid (ISM) een nieuwe vinger aan de economische pols. De belangrijke cyclische indicator bevond zich al sinds augustus 2019 beneden het neutrale 50-peil dat de grens aangeeft tussen groei en contractie in de sector. Economen voorspelden dat de malaise in de maakindustrie aan de start van het nieuwe jaar zou aanhouden. De januari-lezing overtrof evenwel nagenoeg alle verwachtingen.

De ISM sprong overeind van 47.8 in december tot 50.9 in januari. Consensus verwachtte een bescheiden herstel tot 48.5. Het is de eerste keer in 6 maanden dat het cijfer groei in de sector suggereert (>50). De positieve bijdrage kwam er in hoofdzaak van belangrijke deelreeksen zoals nieuwe bestellingen (van 47.6 naar 52) – ook in de export (53.3 vs. 47.3) – en een heropleving in de productie (van 44.8 naar 54.3). Werkgelegenheid (45.2 naar 46.6) blijft wel wat achterwege maar zou in theorie moeten aantrekken naarmate de fabrieksmotoren weer (blijvend) op volle toeren draaien.

We willen de pret niet bederven maar maken toch enkele belangrijke kanttekeningen. Het herstel van het vertrouwen in januari is allicht in belangrijke mate gedreven door de (ondertekening van de) partiële handelsdeal tussen de VS en China. Volgens ISM waren de meeste respondenten voor het eerst in maanden inderdaad terug positief over de (wereld)handel. Het handelsconflict is echter zeker nog niet helemaal beslecht. Er openen zich mogelijk zelfs nieuwe fronten (met Europa). Het thema dreigt in de komende maanden het sentiment opnieuw te kapen. Ook de recente ontwikkelingen manen aan tot voorzichtigheid. Industriële klepper Boeing kondigde midden januari een productiestop van het model 737 MAX aan. Rond diezelfde periode kenden we de uitbraak van het coronavirus. Het zijn twee elementen die allicht sporen nalaten op het sentiment en de economie maar mogelijk nog niet helemaal in de januari-cijfers verwerkt zijn. Het is volgens ons daarom nog te vroeg om de uitbodeming van de verwerkende economie te prediken.

De prijsbeweging suggereert dat de markt misschien eenzelfde mening is toegedaan. De Amerikaanse rentes en dollar deden het doorheen de dag al niet zo slecht. Maar van additionele winsten na de ISM was nauwelijks sprake. Andere belangrijke data later deze week (diensten-ISM en de payrolls) zijn minstens ook een deel van de verklaring voor het lauw onthaal door de markt. De rentemarkten deden er uiteindelijk zo’n 2 tot 4 basispunten bij, de dollar steeg tot 1.106 tegenover de euro (komende van 1.108).
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.