EUR/USD laat 1.10 voorlopig niet los

De markten: kort op de bal

Helpen de data vandaag een handje?

vlagecOpening

Het was gisteren aftellen naar de eerste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank (zie apart bericht voor uitgebreide analyse). Het volstaat hier om te zeggen dat de belangrijkste beleidsrentes stabiel op 1.50%/1.75% bleven. Voorzitter Powell klonk optimistisch maar vermeldde wel de uitbraak van het coronavirus als een mogelijk nieuw risico. De “tijdelijke” noodmaatregelen ter remediëring van de spanningen op de geldmarkt worden verlengd maar afgebouwd in Q2. De markt trok haar conclusies: de lat voor een renteverhoging ligt zo mogelijk nog hoger. Amerikaanse rentes daalden met meer dan 7 basispunten, al startte de neerwaartse beweging wel al bij het begin van de handelsdag. EUR/USD flirtte met de 1.0981/89 maar die belangrijke steunzone overleefde dankzij de Fed en een (marginaal) zwakkere dollar.

EUR/USD heeft het recent best moeilijk. Het paar ontsnapt maar niet van het 1.10-niveau. Het algemeen risicosentiment van de afgelopen dagen speelde zeker niet in het voordeel van de eenheidsmunt. Beleggers geven de voorkeur aan veilige havens zoals de yen en schuwen risicovolle(re) activa in tijden van onzekerheid. Zo bezorgt corona ook vandaag de (Aziatische) markten een stevige kater. De meeste Europese data gaven evenmin redenen voor eu(ro)forie. De meeste vertrouwensindicatoren (waaronder PMI’s) suggereren dat het ergste achter de rug is, maar het herstelproces verloopt tergend traag. Toch biedt de economische kalender EUR/USD vandaag een straaltje van hoop.

Amerika publiceert de eerste raming van de vierdekwartaalgroei. Consensus verwacht een beperkte groeivertraging van 2.1% kw/kw (geannualiseerd) in Q3 tot 2% in het laatste kwartaal van 2019. We zien risico’s voor een negatieve verrassing. Alternatieve – maar toegegeven, niet altijd even betrouwbare – maatstaven voor private consumptie en investeringen lieten het in de laatste maanden van 2019 afweten. Zwakke data gisteren suggereren bovendien een minder positieve bijdrage van een inkrimpend handelstekort en/of voorraadopbouw. Inflatie in Duitsland koelde in januari op maandbasis wellicht flink af (-0.7% m/m) maar dat is niet uitzonderlijk voor die tijd van het jaar. Op jaarbasis dikt het cijfer waarschijnlijk aan tot 1.7% j/j vs. 1.5% in december. Dat is voornamelijk een statistisch gedreven stijging (herinner de tuimelperte in olieprijzen eind 2018/begin 2019). Toch kan dat helpen om momentum voor EUR/USD op te bouwen. We blijven wel voorzichtig. De EUR/USD 1.0981/89-steun overleeft mogelijk nog een dagje, maar het technisch plaatje oogt voorts niet positief. Bovendien is een heuse comeback in de aanloop naar belangrijke BBP- en inflatiecijfers (morgen) waarschijnlijk niet aan de orde.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.