Fed houdt beleid onveranderd

De markten: kort op de bal

Lat voor eventuele renteverhoging zo mogelijk nog hoger dan voorheen….

Flag US

rente blijft 1.50-1.75%. Tot nader bericht acht de Fed dat een gepast niveau om de doelstellingen van maximale tewerkstelling en prijsstabiliteit te bereiken. Afgezien van de tijdsaanduiding veranderde de Fed slechts twee woordjes vergeleken met het beleidscommuniqué van december. De bestedingen van de gezinnen kregen het predicaat ‘matige’ i.p.v. sterk. Belangrijker voor de markten, de Fed scherpte haar inflatieretoriek ietwat aan. De inflatie moet niet gaan ‘richting’ (near), maar tot aan (returning to) de symmetrische 2.0% inflatiedoelstelling. Voor de markt was het nog maar eens een bevestiging dat inflatie echt hoger moet alvorens een renteverhoging aan de orde is. Ook in de persconferentie uitte Powell zijn bezorgdheid over de het klimaat van bestendig relatief lage inflatie en lage rentes, vooral buiten de VS.

Op de persconferentie kreeg Powell vooral vragen over de noodmaatregelen om de geldmarkt te stabiliseren en over het coronavirus. In verband met dat laatste kon de Fed-voorzitter uiteraard niet anders dan zeggen dat men de ontwikkeling scherp in het oog houdt. Voorlopig is het wel te vroeg om conclusies te trekken voor het beleid.

Er ging ook opnieuw veel aandacht naar de ‘noodmaatregelen’ die sinds september vorig jaar werden ingesteld om de spanning op de geldmarkt het hoofd te bieden. De Fed-voorzitter gaf aan dat de aankoop van schatkistcertificaten en de repo-operaties het gewenste doel bereikt hebben. De beperkte verhoging (0.05%) van twee ‘technische’ rentes die verband houden met de noodmaatregelen is waarschijnlijk een signaal van de Fed dat ze vindt dat de geldmarkten terug min of meer normaal functioneren.
De Fed-voorzitter liet wel in het midden in welke mate die acties een permanent karakter kunnen/moeten krijgen. De noodmaatregelen worden in het tweede kwartaal afgebouwd, maar de Fed gaf wel aan dat ze de liquiditeit in de geldmarkt ruim wil houden (boven een bepaalde minimumgrens) en dat de balans van de Fed op termijn op een natuurlijke manier kan/moet blijven groeien. In de markt houdt daarmee het debat aan of de Fed hiermee één of andere vorm van verdoken kwantitatieve versoepeling in stand houdt. Powell zegt alvast dat het hier om een puur technische kwestie gaat.

De marktreactie op de Fed-communicatie bleef beperkt. De bevestiging dat de lat voor een renteverhoging zeer hoog ligt en de boodschap dat de Fed een comfortabele liquiditeit op de geldmarkt wil ‘garanderen’ werd door de markt als lichtjes ‘dovish’ geïnterpreteerd. De rente zakt wat verder, al is corona hier op dit ogenblik de voornaamst drijfveer. Ook EUR/USD toonde schuchtere tekenen van uitbodeming (of op zijn minst geen verdere daling), al is het nog (veel) te vroeg om al over een mogelijk herstel te spreken. Misschien kunnen de data vandaag daar hun steentje toe bijdragen.
 

Fed voorlopig geen ‘game-changer’ voor EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.