Hongaarse centrale bank houdt beleid ongewijzigd

De markten: kort op de bal

D-day: 24 maart?

De Hongaarse centrale bank hield haar beleidsrentes vandaag ongewijzigd. De basisrente bedraag 0.9% en de depositorente -0.05%. Ze houdt ook haar versoepelende liquiditeitsmaatregelen in voege. De Hongaarse inflatie steeg in december tot 4% op jaarbasis, maar de MNB verwacht dat ze tegen het einde van het 1e kwartaal opnieuw binnen de 2.5%-3.5% tolerantiezone rond de 3%-doelstelling zal vallen. De risico’s zijn symmetrisch: opwaarts omwille van de sterke binnenlandse groei en neerwaarts omwille van de zwakke groeivooruitzichten in de euro zone. De uitbraak van het Chinese coronavirus krijgt ook voor het eerst een vermelding als neerwaarts risico. Wat de groei betreft, stelt de MNB de verwachtingen marginaal opwaarts bij: 3.7% voor 2020 en 3.5% voor 2021 en 2022.

Opvallende afwezige in de overigens uitgebreide beleidsverklaring van de centrale bank is de Hongaarse forint. Die verzwakte gisteren tot het laagste niveau ooit tov de euro (EUR/HUF 338) en benadert die niveaus vandaag opnieuw. Investeerders vragen zich af in welke mate de zwakke forint de inflatievooruitzichten van de MNB zal beïnvloeden. Bovendien houdt de zwakke munt een extra versoepeling van het al accomoderende beleid in. Investeerders kregen eerder deze maand een schot voor de boeg toen de MNB besliste om op een bepaalde dag niet te voorzien in de gevraagde HUF-liquiditeit. De MNB zelf laat uitschijnen dat het monetair beleid onder de loep zal worden genomen bij het volgende uitgebreide inflatierapport. Omcirkel 24 maart alvast in uw agenda! Op korte termijn blijft de forint speelbal van het risicosentiment. De minder liquide centraal-Europese munten komen traditioneel onder druk te staan bij risicoaversie.
 

EUR/HUF noteert aan recordkoersen (zwakste niveau forint ooit)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.