Geen verrassingen van de ECB

De markten: kort op de bal

Centrale bank houdt haar beleid tegen het licht in een eerste evaluatie sinds 2003

Flag EU

Weinig nieuws om de markten onmiddellijk aan het werk te zetten vanuit Frankfurt. De ECB hield de beleidsrente onveranderd (depositorente op -0.50%). De centrale bank heeft de intentie om de rente op dit lage niveau te houden tot duidelijk blijkt dat de inflatie stevig op weg is naar de doelstelling van een inflatie, in de buurt van maar iets onder 2%. Dat laatste moet ook blijken uit de onderliggende inflatie. De ECB blijft de liquiditeit naar de markten verhogen door obligatieaankopen a rato van €20 mld per maand. Ze zal dat blijven doen tot iets voor het tijdstip waarop ze verwacht de rente te zullen verhogen.

Ook de toelichting van ECB voorzitster Lagarde bracht niet echt onverwacht nieuws. Het ECB beleid zal nog lange tijd zeer accomoderend moeten blijven. Toch nam Lagarde akte van de voorzichtige stijging in de onderliggende inflatie. Er blijven neerwaartse risico’s voor de groei omwille van geopolitieke onzekerheid en protectionisme, al zijn deze risico’s iets minder uitgesproken dan voorheen. In lijn met de oproep van Draghi vraagt ook Lagarde steun van overheden die fiscale ruimte hebben om de groei te ondersteunen.

Op zich bracht de communicatie van de ECB/Lagarde niet echt veel nieuws. De rente en de euro gingen heel even hoger toen Lagarde hogere onderliggende inflatie vermeldde, maar die Pavlov-reactie was geen lang leven beschoren. Later in de persconferentie gingen de rente en de euro zelfs opnieuw lager. EUR/USD zocht de steun van 1.1066 op.

Na de ECB-persconferentie, maakte de ECB een algemeen schema bekend over de review van haar beleid. Omwille van de fundamenteel gewijzigde context sinds 2003 (vergrijzing, lagere productiviteitsgroei, gevolgen van de financiële crisis) vindt de ECB het gepast om de invulling van haar mandaat tegen het licht te houden. Zo is het voor een centrale bank anders werken wanneer de inflatie eerder te laag dan te hoog is. Ook de klimaatproblematiek, digitalisering etc hebben de context gewijzigd. De evaluatie zal zich in de eerste plaats toespitsen op hoe het ECB-mandaat in cijfers wordt vertaald (2% doelstelling) en op de instrumenten om dat doel te bereiken, inclusief eventuele neveneffecten. De ECB zal ook haar communicatie bekijken en hoopt dit alles af te ronden tegen het einde van het jaar.
 

Figuur - EUR/USD test 1.1066 steun tijdens/na de ECB persconferentie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.