Na China, richt Trump nu de aandacht op de Europese Unie

De markten: kort op de bal

...de aartsmoeilijke handelspartner

Flag US

Vandaag nam Trump het woord op het Wereld Economisch Forum in Davos. À la Trump kwamen enkele klassiekers aan bod: een sneer naar de media, een vleugje zelfverheerlijking en uiteraard nieuws op het handelsfront. Laat ons even ingaan op dat laatste.

De Amerikaanse president benadrukte dat de fase 1 deal met China omvangrijker is dan initieel verwacht. Ook economisch adviseur Larry Kudlow bevestigde dit en beargumenteerde dat het interim-akkoord een positieve bijdrage zou leveren van 0.5% aan het bbp dit jaar. Trump is enthousiast over de deal en meldde dat de twee grootmachten weer met elkaar aan tafel gaan zitten voor een tweede vervolg op het handelsakkoord. Nu het Sino-Amerikaans conflict bedaard is, zijn alle ogen gericht op de Europese Unie, de aartsmoeilijke handelspartner, aldus president Trump.

Voor Europa liggen de kaarten ingewikkelder. Trump liet verstaan een handelsovereenkomst met de EU te willen sluiten vóór de verkiezingen in de VS later dit jaar maar zei daarbij dat het onderhandelen over een overeenkomst met Europa in veel opzichten moeilijker is dan het handelspact dat hij met China heeft gesloten. Desondanks heeft de president er vertrouwen in en vermoed hij dat een deal gesloten kan worden zodat de VS eindelijk het handelstekort met het blok kan wegwerken. Dat vertrouwen ondersteunt hij met de nodige dreigementen. Trump dreigt om (meer) punitieve tarieven op te leggen aan de EU als het blok niet akkoord gaat met een handelsdeal. Zo liet Amerikaans minister van financiën Steven Mnuchin weten dat, indien Frankrijk doorgaat met haar “digitax” die de Amerikaanse technologiebedrijven naar eigen zeggen discrimineert, de VS de nodige vergeldingsmaatregelen zal treffen door belastingen te heffen op automotieven. Het was een korte maar krachtige speech, Europese leiders hebben heel wat om op te kauwen.

EUR/USD kreeg slechts een lichte deuk tijdens de speech. De dreigende retoriek kan beleggers weinig smaken, EUR/USD zakte tot 1.1077 (euro negatief) maar wist de intraday verliezen alweer uit. De hamvraag is nu wat het tegenaanbod van de Europese Unie is, en of het iets is dat Trump kan sussen want een handelsovereenkomst sluiten binnen enkele maanden is een zware klus.
 

Figuur - EUR/USD reageert even op dreigende retoriek Trump.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.