Lagarde zit eerste beleidsvergadering van 2020 voor

De markten: kort op de bal

Uitkomst dreigt non-event te worden

Flag ECB

De Europese centrale bank komt morgen voor het eerst dit jaar samen. De verwachtingen zijn laag en wel om twee redenen. Om te beginnen was Draghi’s versoepelingsoffensief in september vorig jaar een soort slotakkoord. De symbolische depositorenteverlaging (-0.4% tot -0.5%) en de heropstart van activa-aankopen (€20 miljard/maand) duiden waarschijnlijk het einde van een versoepelingstijdperk aan. De marginale kost van extra maatregelen overstijgt het marginale nut. In september verzette een significante minderheid zich al tegen de nieuwe aankopen. De machtswissel aan het hoofd van de ECB – Lagarde voor Draghi – verliep eind vorig jaar zonder kleerscheuren. Lagarde bevestigde dat de drempel voor extra versoepeling bijzonder hoog ligt. Als de economie toch in staartspin geraakt, is het deze keer de beurt aan het fiscale beleid om het vuile werk op te knappen. De ministers van Financiën uit de euro zone buigen zich toevallig deze week ook over de strikte begrotingsregels die in de nasleep van de Europese schuldencrisis in voege kwamen. Zijn ze nog van tel of moet er een meer anticyclische strategie worden toegepast?


Hoe dan ook, geen beleidsdaden door de ECB dus. De tweede reden schuilt in Lagarde’s openingszet aan het roer van de centrale bank. Ze wil 2020 gebruiken om een interne audit door te voeren van het monetaire beleid. De laatste keer dat ze in Frankfurt de spiegel voorhielden dateert al van 2003. Concreet zal het volledige beleidskader aan bod komen, inclusief doelstelling en instrumenten. De Française geeft morgen waarschijnlijk het officiële startschot, inclusief wat duiding. Tot slot kunnen we ons ook niet verwarmen aan groei- en inflatievooruitzichten. Die worden slechts op kwartaalbasis aangepast. De economische cijfers die de voorbije maand gepubliceerd werden zijn, ondanks voorzichtige beterschap, onvoldoende om de neerwaartse economische risico’s al overboord te gooien. Inflatie blijft ver beneden de 2%-inflatiedoelstelling.


Spijtige conclusie: de ECB-vergadering dreigt een non-event te worden voor de markten. EUR/USD kan rustig in zijn knusse handelsband tussen grosso modo 1.10 en 1.12 blijven, terwijl de kortetermijnweerstand op de (lange) rentemarkt niet in gevaar zal komen. Concreet kan de Europese 10-jaarsswaprente in een zijwaarts kanaal tussen 0% en 0.24% handelen. Voor een breuk hoger kijken we uiteindelijk vooral in de richting van een verbetering van de economische cijfers. De PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren die vrijdag op de agenda staan kunnen dus belangrijker zijn vanuit een marktperspectief dan de ECB-vergadering.
 

Europese 10-jaarsswaprente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.