Powell breekt met commentaren uit oktober, maar houdt officiële beleidslijn Fed

De markten: kort op de bal

Markt té gerust in traag rentepad?

Flag US

Fed-voorzitter Powell duwde het korte eind van de Amerikaanse rentecurve en de dollar gisteren lager, terwijl de beurzen opveerden na zijn toespraak. Powell zei dat de Amerikaanse beleidsrente zich net onder een neutraal niveau bevindt. Daarmee zet de Fed-kopman eigenlijk enkel het visuele “dot plot” om in woorden. Het dot plot toont de individuele rentevoorspellingen van Fed-gouverneurs. De voorspellingen voor de “neutrale rente” schommelen al een tijdje tussen 2.5% en 3.5%. Omdat de Amerikaanse beleidsrente nu 2-2.25% bedraagt en de Fed in december zal verhogen tot 2.25%-2.50%, bevindt ze zich eind dit jaar per definitie net onder neutraal. Powell zei na de persconferenties in juni en september trouwens nog dat het Fed-beleid ondanks de opeenvolgende renteverhogingen accomoderend bleef zolang de neutrale zone (2.5%-3.5%) buiten schot blijft.

Vanwaar dan de marktreactie? Hoewel de uitspraak van Powell volledig in lijn is met het officieel uitgezette Fed-beleid, staat ze in schril contrast met een slip of the tongue (?) van de Fed-voorzitter begin oktober. Toen haalde hij de nieuwsbulletins door te stellen dat de beleidsrente nog een eind verwijderd is van neutrale niveaus. Het luidde de start in van de technische breuk hoger op Amerikaanse rentemarkten, een dollarrally en de crash op de beurzen. Markten vreesden dat de Fed het beleid opzettelijk restrictief wou maken en de economie op die manier afkoelen.

Powell en zijn gezanten deden begin deze maand al een eerste poging om markten van die horrorgedachte te brengen door te wijzen op neerwaartse risico’s voor de Amerikaanse groei (lees: we gaan de rente niet verhogen gewoon om te verhogen). Die komen vooral van buitenaf, hoewel de duistere kant van het fiscale stimulusprogramma (toenemende tekorten en schuldgraad) binnenkort ook zal duidelijk worden. De Amerikaanse rentemarkt pikte dat signaal van de Fed vrij snel op, maar de dollar bleef sterk terwijl de beurzen huiverden. Na gisteren kunnen Amerikaanse aandelen waarschijnlijk op korte termijn herademen terwijl de dollar wat van zijn pluimen kan verliezen.

Hoe moet het nu verder? Powell stelde investeerders gisteren gerust dat de Fed niet op een voorgeprogrammeerd pad is van renteverhogingen op kwartaalbasis. Eens de beleidsrente neutraal is, zal ze de economische situatie opnieuw evalueren en dan pas beslissen om eventueel naar een restrictief klimaat om te schakelen. We waarschuwen om Powell’s commentaren en de marktreactie niet te over interpreteren. De Amerikaanse arbeidsmarkt draait op volle toeren, de inflatie bedraagt 2% en de economische groei is sterk. Op basis van die gegevens vinden we dat de Fed haar vooruitzichten voor volgend jaar niet moet wijzigen in december. Concreet betekent dat 3 extra renteverhogingen. De markt verwacht er voorlopig slechts 1 en kan in december tegenvoets gepakt worden.
 

Figuur - Handelsgewogen dollar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.