Handelsweek trekt zich traag op gang

De markten: kort op de bal

ECB en PMI’s trekken de aandacht

vlagecOpening

Beleggend Europa trapt deze week rustig af. Er was afgelopen weekend weinig (macro-)nieuws en ook Azië had de markten vanmorgen amper iets te bieden. We merken wel de licht stijgende olieprijs op. Sociaal protest in Irak bedreigt de productie op een oliesite. In Libië sloten troepen een belangrijke oliepijplijn. Brent noteert aan een dikke $65 per vat (+1%).

De rest van de handelsdag gaat wellicht verder op het elan van een kalme ochtendsessie. De VS geniet van een lang weekend (Martin Luther King Day) en de economische kalender heeft weinig in petto. Die laatste wint later deze week wel aan belang. Op donderdag houdt de ECB de eerste beleidsvergadering van het jaar. De klemtoon ligt waarschijnlijk vooral op de strategische oefening die de centrale bank nog tot eind dit jaar houdt. Er heerst veel speculatie (afschaffen van het tweepijler-beleid, introductie van inflatieband …). Licht Lagarde een tipje van de sluier op? We houden ook de economische inschatting van de ECB in het oog. Vorige maand vond Lagarde dat de risicobalans iets minder negatief overhelde. Blijft ze daarbij? Het Europees PMI-bedrijfsvertrouwen op vrijdag is alvast een eerstvolgende belangrijke ijkpunt. We denken/hopen dat die de mening van Lagarde dat de Europese economie – en meer bepaald de malaise in de verwerkende nijverheid – het ergste inderdaad achter de rug heeft, bevestigen. De (aankondiging van een) partiële handelsdeal tussen de VS en China hielp daar mogelijk een handje bij.

Het gebrek aan duiding vandaag, zowel van de kalender als van de VS, maar de ECB en PMI’s later deze week indachtig, resulteert waarschijnlijk in een technische, afwachtende handel. De rond het openingsniveau fluctuerende Duitse tienjaarsrente is daarvan een mooie illustratie. EUR/USD doet het momenteel niet zo goed. Het koppel keerde een zeer voorzichtig opwaartse ochtendtrend, al vermoeden we dat ook hier vooral technische factoren spelen: EUR/USD bevindt zich immers kortbij (en momenteel ook onder) het 1.11-steunniveau.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.