Chinese data en aankondiging Amerikaanse schatkist kleuren marktbewegingen

De markten: kort op de bal

Sterkere yuan en steilere Amerikaanse rentecurve

vlagecOpening

China publiceerde vanochtend 4e kwartaal BBP-cijfers. Op kwartaalbasis klokte de groei af op 1.5% kw/kw, iets beter dan verwacht en lijn met het groeitempo van het voorbije anderhalf jaar. Op jaarbasis stabiliseerde groei op 6%, waarmee een voorlopig einde komt aan de graduele daling van deze deelreeks. De industriële productiecijfers (6.9% j/j), kleinhandelsverkopen (8% j/j) en investeringen (5.4% j/j) stegen allen in december en klopten tegelijkertijd de marktverwachtingen. De cijfers kunnen mogelijk de start inluiden van een betere periode na de ondertekening van het 1e handelsdeelakkoord tussen de VS en China. Ondanks de iets betere data gaan de Aziatische beurzen niet mee op het elan van Wall Street. De Amerikaanse indices breiden nog meer eens een verlengstuk van +1% aan hun recordrit. Azië houdt het vanochtend op maximaal +0.5%. Op de wisselmarkt valt vooral de verdere stijging van de Chinese yuan op. Sinds de onderhandelingen over het eerste handelsakkoord in een laatste rechte lijn kwamen daalde USD/CNY gestaag van 7.05 begin december richting 6.85 vanochtend, de sterkste koers voor de Chinese munt sinds begin juli.

De enige andere noemenswaardige beweging vinden we aan het zeer lange eind van de Amerikaanse rentecurve. De Amerikaanse 30-jaarsrente stijgt vanochtend met 4 basispunten. De rentecurve wordt steiler. Een aankondiging van de Amerikaanse schatkist ligt aan de basis. Ze onderzocht de voorbije maanden mogelijke aanpassingen aan haar strategie voor het plaatsen van overheidsobligaties. Tot op heden beperkt ze zich tot Amerikaanse staatsobligaties met looptijden van 2, 3, 5, 7, 10 en 30 jaar. In de eerste helft van dit jaar komen daar obligaties met een looptijd van 20 jaar bij. De concrete details worden op 5 februari gepubliceerd. Concreet kunnen we wel stellen dat het aanbod van obligaties met kortere looptijden relatief zal afnemen ten gunste van aanbod aan het lange einde van de curve.
 

USD/CNY: Chinese yuan stijgt tot sterkste niveau sinds begin juli

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.