Britse inflatie koelt onverwacht fors af

De markten: kort op de bal

BoE steeds meer onder druk om rente te verlagen

Flag EU

Vandaag werden in het VK de inflatiecijfers voor de maand december bekend gemaakt. De voorbije maanden ging dit rapport meestal vrij onopgemerkt voorbij. De aandacht ging vooral uit naar brexit en de eventuele gevolgen daarvan voor het monetaire beleid en/of de munt.

Nu Brexit minstens tijdelijk van de baan is krijgen de data opnieuw wat meer gewicht in de beoordeling van de markten. Bovendien maakten een aantal BoE-gouverneurs recent aanstalten om de rente te verlagen als de afnemende onzekerheid post-brexit zich niet snel vertaalt in een economisch herstel. De groei was eind vorig jaar immers ongeveer tot stilstand gekomen. Twee gouverneurs stemden in november en december al voor een renteverlaging. Anderen gaven recent aan dat ze zo’n stap ernstig overwegen. De inflatie is uiteraard een belangrijke ‘randvoorwaarde’ in dit beslissingsproces. De inflatiedata van december geven alvast een ‘nihil obstat’ voor een renteknip, zelfs al op de vergadering van eind deze maand.
De Britse inflatie viel in december onverwacht terug van 1.5%, tot 1.3%, het laagste cijfer sinds november 2016 (1.5% was verwacht). Ook de kerninflatie die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen vertraagde van 1.7% j/j tot 1.4% j/j. Onder meer de prijzen voor overnachtingen in hotels en kleding droegen bij tot de terugval.

Na de recent softe commentaren van een reeks BoE-raadsleden, verdisconteert de markt nu een kans van meer dan 50% op een renteverlaging op 30 januari. De BoE commentaren en zwakke data van de voorbije dagen duwen EUR/GBP gisteren al even tot het hoogste niveau na de Britse parlementsverkiezingen van vorige maand. De muntcombinatie testte de kaap van 0.86, maar de Britse munt vocht terug. Het pond ondervindt vanmorgen nieuwe verkoopdruk na de zwakke inflatiecijfers, maar de schade blijft voorlopig beperkt. EUR/GBP handelt in de buurt van 0.8565. Het beeld voor de Britse munt toont hoe dan ook barsten, ondanks de afnemende onzekerheid rond Brexit. Zeker in geval van bijkomend zwakke activiteitdata is een nieuwe test/breuk boven EUR/GBP 0.86 best mogelijk, zelfs al is de euro de laatste dagen ook niet echt in topvorm.
 

EUR/GBP: kans op renteverlaging neemt fors toe. Pond hapt naar adem

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.