Markten hopen op hints van Powell over het tempo van de normalisatie...

De markten: kort op de bal

… maar, komen er nog hints???

Flag US

De voorbije weken en maanden groeide de onzekerheid op de markten. Houdt het positieve groeiklimaat aan in 2019 of begint de monetaire verstrakking/verkrapping van de liquiditeit door de Fed stilaan zijn tol te eisen, zowel op de groei als op het gunstige klimaat voor risicovolle activa? Een volgende vraag in ditzelfde debat is of de Fed snel bereid is om dan het tempo van renteverhogingen te vertragen of zelfs een pauze in te bouwen indien de (groei)onrust op de markten aanhoudt. Vandaag geeft Fed-voorzitter Powell een speech (18.00 u onze tijd). Ongeveer drie weken voor de laatste Fed-vergadering van het jaar is een ideaal moment om de markt voor te bereiden als de Fed op één of andere manier zijn aanpak wil bijsturen.

Vooreerst is de vraag of er vanuit het standpunt van de Fed op economisch gebeid ten gronde veel veranderd is. We denken van niet. Powell kan nog steeds vasthouden aan de analyse dat de groei en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt goed op koers blijven, ondanks bijvoorbeeld het aanslepend handelsconflict met China. Dat handelsconflict blijft een risico ook voor de VS, maar voorlopig is er in de harde economische data niet zo veel van te merken. Ook de Fed zal akte namen van de recente correctie/volatiliteit op de beurzen. President Trump schuift de verantwoordelijkheid daarvan ook openlijk in de schoenen van Powell. Zolang het economisch goed gaat, is er voor de Fed echter weinig reden om zich onmiddellijk op te werpen als de behoeder van de aandelenmarkten.

Toch kijkt de markt uit naar eventuele wijzingen in de aanpak van de Fed. We verwachten niet dat Powell het vooropgezette rentepad (‘dots’ van september) openlijk zal amenderen. De kans is groot dat hij de boodschap brengt dat de Fed de ‘guidance’ over haar toekomstig beleid gaat terugschroeven. ‘Forward guidance’ was een belangrijk element in het post-crisis beleid om ervoor te zorgen dat de markten niet te snel zouden vooruitlopen op een normalisatie van het beleid. De Amerikaanse economie is echter stilaan in een laat-cyclische fase aanbeland. Anticiperen op de economische ontwikkeling is altijd al een moeilijke oefening. Dat is a fortiori het geval wanneer de economie laat-cyclisch wordt en stilaan op de grenzen van haar capaciteit stuit. Zelfs voor een centrale bank wordt het dan moeilijk om juist in te schatten wanneer de economische dynamiek omslaat van expansie naar groeivertraging. In die context zou de boodschap van Powell wel eens kunnen zijn dat de Fed de zaken van vergadering tot vergadering gaat bekijken in functie van de recente ontwikkelingen. De rol van forward guidance valt in dan grotendeels weg. Het kan zelfs contraproductief werken indien de centrale bank regelmatig op haar ‘hints’ zou moeten terugkomen. In termen van geloofwaardigheid heeft ze daar weinig bij te winnen.
Als Powell inderdaad de boodschap brengt dat de Fed de zaken meer ad hoc gaat opvolgen en niet te ver vooruitkijkt, is dat voor de markten een nieuw gegeven: grotere onzekerheid over het beleid en minder visibiliteit. In theorie zou dat ook voor meer volatiliteit kunnen zorgen.

Iets concreter naar de actuele situatie denken we dat een positieve toon van Powell over de economie de Amerikaanse rente nog iets hoger kan sturen en dat speelt op korte termijn mogelijk ook in het voordeel van de dollar. Zij die vinden dat stillaan tijd wordt voor een minder ‘agressieve’ aanpak van de Fed kunnen zich misschien wel troosten met het idee dat Powell in geval van minder uitbundige cijfers, zijn beleid toch kan bijsturen. Met andere woorden, het wordt gevaarlijker om zowel in de rente als in de dollar al te ver vooruit te lopen.
 

Figuur - EUR/USD: dollar krijgt het voordeel van de twijfel in de aanloop naar Powell

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.