Is het ergste over voor de Chinese handel/economie?

De markten: kort op de bal

Yuan zet opmars voort

Vanmorgen wordt het economisch en marktnieuws vooral gedomineerd door berichten in verband met China.
In 2019 leed de Chinese economie sterk onder het handelsconflict met de VS. Dat bleek ook uit de handelsdata voor heel 2019. Vorig jaar steeg de export met nauwelijks 0.5% (dat was nog 10% in 2018). De verminderde binnenlandse activiteit woog ook op de import (daling met 2.8%). De terugval in de handel met de VS was nog meer uitgesproken. De export kromp met 12.5%; de import uit de VS zelfs met 20.9%.

In december waren er echter tekenen van beterschap al zijn maandcijfers over internationale handelsstromen per definitie zeer volatiel en moeten ze met de nodige omzichtigheid bekeken worden. Hoe dan ook, de Chinese export steeg in december 7.6% j/j (was -1.3% in november). De import nam zelfs toe met 16.3% j/j. Een meer uitgebreid beeld krijgen we vrijdag. Dan wordt de groei voor het vierde kwartaal en voor heel 2019 bekend gemaakt.

Naast het goede handelsnieuws was er vanmorgen ook positief politiek nieuws. Het ministerie van Financiën in de VS geeft China niet langer het label van ‘currency manipulator’. Dit moet waarschijnlijk geïnterpreteerd worden als één van de wederzijdse tekenen van ‘goodwill’ in de aanloop naar de ondertekening van een eerste deelakkoord over de handel die voor morgen gepland staat. Als verklaring voor de actie zegt de VS dat China zich in de handelsdeal akkoord heeft verklaard om geen competitieve devaluaties van haar munt door te voeren. Er zou ook een akkoord zijn over controlemechanismen en data om het Chinese wisselkoersbeleid te evalueren.
De verdere ontspanning tussen de VS en China in verband met de internationale handel is in principe positief voor het globaal marktsentiment. De Aziatische beurzen bouwen vanmorgen, weliswaar voorzichtig, de recente winsten verder uit. Europa profiteert wel niet vanmorgen. Investeerders kijken al vooruit naar de eerste bedrijfsresultaten die straks in VS worden bekend gemaakt.

Op de wisselmarkt zet de yuan zijn opmars van de voorbije maand voort. USD/CNY (en USD/CNH) hebben ondertussen postgevat beneden 6.90. Begin oktober stonden nog koersen van 7.15 op de tabellen. Opvallend was wel dat de Chinese beurs het vanmorgen minder goed deed vergeleken met andere indices in de regio en zelfs licht negatief afsloot. Mogelijk speelt de sterkere yuan hier een (beperkte) rol. Een andere mogelijke verklaring is dat de markt denkt de Chinese autoriteiten (inclusief de Chinese centrale bank - PBOC) het (monetaire) beleid mogelijk minder stimulerend zullen houden/maken indien de economie echt aan de beterhand zou zijn. Of hoe goed nieuws toch altijd een beetje een tweesnijdend zwaard is, ook voor de Chinese markt. We verwachten alvast dat de versteviging van de yuan stilaan naar een lagere versnelling kan schakelen na de ondertekening van het handelsakkoord morgen. De zone USD/CNY 6.83 dient zich aan als een eerste technische steun (weerstand dus voor de CNY).
 

Figuur - USD/CNY yuan profiteert van afnemende handelsspanning en hoop op betere economie.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.