NBP-voorzitter Glapinski houdt voet bij stuk

De markten: kort op de bal

“Rentes blijven stabiel tot 2022”

De beleidsvergaderingen van de Poolse centrale bank zijn al enige tijd niet de meest boeiende. NBP-voorzitter Glapinski maakte de afgelopen maanden meermaals en heel duidelijk dat hij de rentes tot aan het eind van zijn termijn, 2022, onveranderd op 1.50% wil laten. De onverwacht sterke inflatie afgelopen dinsdag kon daar mogelijk verandering in brengen. De Poolse CPI klokte in december immers af op 3.4% j/j, veel meer dan de 2.8% verwacht en maar nét binnen de marge van de 1% die de NBP toelaat bovenop haar 2.5%-inflatiedoelstelling. Beleggers keerden helaas van een kale reis terug.

Glapinski minimaliseerde tijdens de beleidsvergadering gisteren de forse inflatieopstoot. Ze werd eigenlijk door de NBP verwacht. Glapinski voegt er eerlijkheidshalve wel aan toe dat ze dacht dat die pas in januari zou plaatsvinden. Het zou zelfs geen verrassing zijn mocht de inflatie omwille van fiscale redenen in het eerste kwartaal boven 4% gaan. Maar dat alles is in de ogen van de centrale bank slechts een tijdelijk fenomeen. De NBP blijft positief over de (vooruitzichten rond de) Poolse economie. De BBP-groei vertraagt waarschijnlijk lichtjes in de komende kwartalen maar blijft dankzij een gezonde arbeidsmarkt onverminderd sterk. De onzekere/fragiele toestand van de globale economie blijft wel de dreigende wolk aan de hemel.

De NBP is dan ook van mening dat gegeven die onzekerheid en de slechts tijdelijk hogere inflatie de huidige lage rente van 1.5% opportuun blijft. Glapinski herhaalde zijn mantra van stabiele rentes tot in 2022. Voor de wisselmarkt was dat niets nieuws onder de zon. De zloty versterkte gisteren uiteindelijk marginaal. De beweging was voornamelijk sentimentsgedreven (cf. Trump’s speech). EUR/PLN wist vandaag die beperkte verliezen zelfs terug uit. Het koppel noteert momenteel rond 4.24/5. We houden de zloty toch op de radar. Inflatie toont over het algemeen voorzichtige signalen van een opwaartse trend. Aanhoudend hogere niveaus kunnen de centrale bank op termijn het vuur wel eens aan de schenen leggen.
 

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.