Wordt Poolse inflatie luis in de pels van NBP?

De markten: kort op de bal

Poolse rentes stijgen op hogere inflatiecijfers

De Poolse inflatie steeg in december veel sneller dan verwacht: met 0.8% op maandbasis en 3.4% op jaarbasis. De markt ging respectievelijk uit van 0.3% m/m en 2.8% j/j. Met deze stijging schuurt de Poolse inflatie voor het eerst sinds 2012 aan tegen de bovenkant van de tolereerbare 1%-marge rond de 2.5% inflatiedoelstelling van de centrale bank (NBP). De forse stijging kwam er vooral op conto van een sterke toename van de voedingsprijzen. De Poolse inflatiedynamiek zal waarschijnlijk nog versnellen in het 1e kwartaal van 2020 en zal de vastberadenheid van de NBP morgen een eerste keer testen. De grote meerderheid binnen het monetaire beslissingsorgaan verwacht dat de inflatie-opstoot slechts een tijdelijk fenomeen is. Toch kan de druk om de beleidsrente voor het eerst in 8 jaar tijd te verhogen, toenemen. Het is de Poolse markt in ieder geval niet ontgaan. De Poolse swaprente stijgen vandaag met 5 tot 10 basispunten. De Poolse rentestijging zorgde zelfs voor een (tijdelijke) versteviging van de zloty tov de euro. Benieuwd of de gouverneur Glapinski en co morgen officieel akte nemen van de inflatieontwikkelingen en hun mogelijke impact op het monetair beleid. Tot nu klonk het bij Glapinski dat hij zijn 6-jarige ambtstermijn, die in 2016 van start ging, wou uitzitten zonder aan de Poolse beleidsrentes te morrelen.

Minder nieuws viel er te rapen bij de Europese inflatiecijfers. Zowel het hoofdinflatiecijfer als de onderliggende kerninflatie klokten zoals verwacht af op 1.3% op jaarbasis.
 

Poolse 10-jaarsrente stijgt na forse inflatiestijging

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.