Houdbaarheidsdatum geopolitiek marktthema eens te meer beperkt?

De markten: kort op de bal

Aandacht verschuift naar Europese inflatie en Amerikaanse ISM

vlagecOpening

De risicobarometer op financiële markten sloeg gisteren om van storm in Azië over windstil in Europa tot opklaringen in de VS. De handelsweek ging slecht van start omwille van de verbale sneren tussen de VS en Iran het voorbije weekend. Voorlopig blijven woorden en doet de internationale gemeenschap er alles aan om de angel zo snel mogelijk uit het conflict te halen. Geopolitiek risico heeft van nature een korte houdbaarheidsdatum als dominant marktthema. QED. Tenzij het conflict militair escaleert, gaan we ervan uit dat de marktimpact opnieuw tijdelijk is/was. Vooral de veerkracht van de Amerikaanse beurs viel gisteren al op. Openingsverliezen van om en bij 0.5% werden met sprekend gemak omgebogen in winsten van dezelfde grootorde.


Vanochtend volgen Azië en Europa het voorbeeld van Wall Street. Hoewel de spanning in het Midden Oosten de nieuwskanalen zullen blijven inpalmen, verschuift de marktaandacht toch weer naar de economische cijfers. Specifiek houden we de Europese inflatiecijfers en de Amerikaanse ISM-bedrijfsvertrouwensindicator voor de dienstensector in de gaten. De Europese kerninflatie, die geen rekening houdt met volatiele componenten zoals voeding en energie, steeg de voorbije maanden op kousenvoeten tot 1.3% op jaarbasis, een evenaring van het inflatiepeil in april 2017 en 2019. De markt verwacht een stabilisatie op dat niveau, maar we sluiten een opwaartse verrassing niet uit. Een stijging tot 1.4% j/j zou de sterkste zijn sinds 2015. Hoewel we daarmee nog een eindje verwijderd blijven van de ECB’s symmetrische 2%-inflatiedoelstelling, verwachten we toch een beperkte reactie hoger in de euro en de Europese langetermijnrentes. EUR/USD kan de kaap van 1.12 proberen te heroveren. Wat de Amerikaanse ISM betreft sluiten we ons aan bij de markverwachting (stijging van 53.9 tot 54.5). Die zou de discrepantie tussen de malaise in de exportgerichte verwerkende nijverheid (47.2) en de standvastige binnenlandse diensteneconomie eens te meer benadrukken.
 

Kan EUR/USD opnieuw boven 1.12 postvatten?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.