Geopolitieke onzekerheid dreigt markten te verlammen

De markten: kort op de bal

Data kunnen mogelijk hun rol niet spelen

Flag US

Donderdag gingen de markten hoopvol van start. Iedereen was er zich van bewust dat brexit en de hertekening van de internationale handelsregels waar de VS op aanstuurt, nog voor fricties zouden zorgen. Toch leefde de hoop dat het algemeen niveau van onzekerheid zou afnemen, minstens in de eerste jaarhelft. In een meer stabiele en voorspelbare context zou de economie zich kunnen herstellen, gesteund door een aanhoudend soepel monetair beleid en her en der met ook wat fiscale hulp. Al bij al een mooie nieuwjaarsbrief voor de markten/beleggers. De hoop op een marktvriendelijke context hield echter nauwelijks 24 uur stand. Na de Amerikaanse aanval op Iraans generaal Soleimani belandden de markten onmiddellijk terug in de risk-off context met beperkte zichtbaarheid voor de nabije toekomst.

Vrijdag kregen we de eerste klassieke risk-off dag van 2020. De beurzen zetten een stap terug, olie ging scherp hoger, de Amerikaanse en Duitse rentes doken lager. Eind vorig jaar zag het er nog naar uit dat beleggers geneigd waren zich voor te bereiden op een verdere reflatietrade met hogere rentes. Op de wisselmarkt speelde de yen zijn rol van veilige haven. De euro hapt naar adem, maar met EUR/USD in de buurt van/boven 1.1150 had de schade groter kunnen zijn.

Gedurende het weekend waren er weinig tekenen van de-escalatie van het conflict. Zowel de VS als Iran dreigen met scherpe wederzijdse reacties. De markten zijn opnieuw speelbal van een onvoorspelbaar politiek eventrisico. In eerste instantie kunnen de ‘risk-off’ trends van vrijdag nog even doorgaan. De ervaring leert wel dat als het conflict op korte termijn niet verder escaleert, de risk-off ook snel kan afkoelen. De vraag is dan of de markten snel terug het optimisme van donderdag oppikken of we in een fase van verlamming terecht komen. Voorlopig vrezen we een beetje voor het tweede.

Hoe dan ook krijgen we tijdens de eerste week van de maand klassiek heel wat belangrijke economische data, vooral in de VS. Vandaag staat er weinig op de agenda. Morgen is er het ISM-bedrijfsvertrouwen uit de dienstensector, woensdag is er het ADP arbeidsmarktrapport. Vrijdag zijn er de ‘officiële’ Amerikaanse payrolls. Zonder de recente gebeurtenissen zouden de markten op zoek gaan naar aanwijzingen dat de afnemende spanning rond het handelsconflict en brexit, de economie meer ademruimte kon geven. In de huidige context dreigt goed nieuws genegeerd te worden. Minder goede data kunnen de onzekerheid verder voeden. In dit verband was het ISM bedrijfsvertrouwen uit de verwerkende nijverheid in de VS vrijdag al weinig overtuigend. In de VS veilt de schatkist deze week ook langlopende obligaties. Interessant te zien hoe vlot beleggers dat papier opnemen. In Europa is de economische kalender iets minder uitgebreid. Na hogere inflatie in Frankrijk en Duitsland vorige week houden we de EMU inflatie (dinsdag) wel met iets meer aandacht in het oog.
 

Figuur - EUR/USD kan schade beperken ondanks globale risk-off

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.