Riksbank laat negatieve rente achter zich. Norges houdt beleid onveranderd.

De markten: kort op de bal

Slaat de balans opnieuw om in het voordeel van de NOK t.a.v. de SEK?

De Zweedse Riksbank verhoogde vandaag haar beleidsrente van -0.25% naar 0.0%. Ze laat daarmee een periode van iets minder dan van 5 jaar negatieve beleidsrentes achter zich (rente werd verlaagd tot -0.1% in februari 2015). De Riksbank had deze verhoging al enige tijd in het vooruitzicht gesteld, al bleef er in de markt tot voor kort twijfel of ze de stap nu al zou zetten.

Zoals alle centrale banken moet de Riksbank bij haar beleid vooral rekening houden met de actuele en verwachte inflatieontwikkeling. De CPIF, de inflatiereferentie van de Riksbank, steeg in november van 1.5% tot 1.7%. De bank vindt dat de inflatie daarmee kort genoeg bij de doestelling van 2.0% is om de uitzonderlijk negatieve beleidsrente terug te schroeven. De Riksbank verwacht een context van matige groei in 2020 en 2021, maar die komt na een periode van uitzonderlijke expansie. In die context verwacht de Riksbank dat de inflatie kort bij 2.0% kan blijven. De bank ziet de rente onveranderd op 0.0% in 2020 en 2021. De bank zegt het niet met zoveel woorden, maar wilde eigenlijk af van de negatieve rente. Hoewel ze herhaalt dat de sterke schuldopbouw bij de gezinnen vooral door reglementering moet worden aangepakt, speelt deze factor mogelijk toch ook mee.

De Zweedse kroon is recent al stevig vooruitgelopen op de ‘normalisatie’ door de Riksbank. De reactie vandaag is dan ook beperkt. EUR/SEK stijgt zelfs lichtjes (10.4750). Is er een soort ‘buy-the-rumour’, sell-the -fact reactie op komst? Het vooruitzicht op een lange periode van een onveranderde beleidsrente op een toch nog steeds laag niveau van 0.0%, kan waarschijnlijk de recente dynamiek van de kroon wat afremmen of zelfs voor korte termijn winstnemingen zorgen. De kroon heeft nu waarschijnlijk beter binnenlandse en vooral internationale data nodig om nog verder terrein te kunnen winnen.
Een half uur na de beslissing van Riksbank kondigde de Norges Bank aan de rente onveranderd te houden op 1.5%. Dat was volledig zoals verwacht. De NB had haar werk al gedaan door de rente in de periode september 2018/september 2019 in vier stappen op te trekken tot 1.5%. Ook daar kan de rente nu voor een langere periode onveranderd blijven. De NB vermeldt wel de zwakke positie van de Noorse kroon, maar voorlopig is dat geen beslissende factor om het beleid te wijzigen.

Ondanks de rentesteun kende de Noorse kroon een heel moeilijk jaar met een historisch dieptepunt voor de kroon rond EUR/NOK 10.30 begin oktober. De afnemende internationale onzekerheid nam ook wat druk weg van de Noorse kroon, maar het herstel blijft achter op zijn Zweedse naamgenoot. Ook de Noorse kroon (kleine open economie, veel blootstelling aan olie) heeft waarschijnlijk vooral een beter internationaal klimaat nodig om verder te herstellen. In de noordelijke regio is de FX-cross NOK/SEK wel een belangrijke variabele. Na de beslissing van Riskbank en de recente rally van de Zweeds kroon, kan de relatieve balans nu misschien opnieuw iets meer overslaan in de richting van de Noorse Kroon. EUR/NOK viel vanmorgen alvast terug beneden de psychologische kaap van EUR/NOK 10.
 

Figuur - NOK/SEK: kantelt de balans op korte termijn iets meer in het voordeel van de NOK?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.