Britse arbeidsmarkt herstelt van twee flauwe maanden

De markten: kort op de bal

Maar pond heeft last van een post-verkiezingsdepressie

Flag UK

De Britse arbeidsmarkt deed het in oktober niet slecht en zelfs beter dan verwacht. De algemene werkloosheidsgraad stabiliseerde op 3.8%. De markt rekende op een kleine stijging tot 3.9%. De tewerkstelling, gemeten over de periode augustus-oktober t.o.v. de vorige driemaandsperiode, nam na twee geregistreerde dalingen terug toe met 24 000 jobs. Consensus lag op een verdere afbrokkeling van de tewerkstelling met 14 000 arbeidsplaatsen. De lonen, exclusief bonussen, groeiden a rato van 3.5% j/j, iets trager dan in september maar meer dan verwacht (3.4%). Dat is positief voor de Britse consument, die opnieuw zijn reële koopkracht ziet toenemen.

De opsteker voor de Britse consument – en bij uitbreiding economie – laat het pond eerder koud. Die lijdt aan een post-verkiezingsdepressie, ‘buy the rumour, sell the fact’ en van Johnson’s démarche waarmee hij een no-deal brexit opnieuw op de radar van beleggers zette (zie afzonderlijk bericht). De munt verzwakte gisteren tot boven EUR/GBP 0.84 en zet de verliesreeks vandaag onverminderd door. Alle verkiezingswinsten smelten als sneeuw voor de zon. EUR/GBP noteert momenteel aan 0.845. Eens te meer domineert brexit over de economische cijfers.
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.