Europees herstel: een processie van Echternach

De markten: kort op de bal

Herstel EUR/USD voorlopig afgeblokt?

Flag EU

Na betere Chinese data over productie en kleinhandel, was het vanmorgen uitkijken of ook de Europese economie tekenen van beterschap vertoont. Het PMI bedrijfsvertrouwen is daarvoor een goede indicator. Het beeld was eens te meer niet echt overtuigend.

De allesomvattende ‘compositie’ PMI bleef stabiel op 50.6. De consensusverwachting stond marginaal hoger op 50.7. Voorlopig heeft het vooruitzicht op een minder scherp handelsconflict tussen de VS en China nog niet gezorgd voor een herstel in de exportgericht verwerkende nijverheid. In tegendeel, de contractie in de verwerkende nijverheid diepte zich onverwacht opnieuw uit van 46.9 tot 45.9. De markt had gehoopt op een verbetering tot 47.3. Aanhoudend zwakke orders doen vermoeden dat een versneld herstel nog niet voor morgen is. De meer binnenlands georiënteerde dienstensector deed het wel beter. De activiteit trok aan van 51.9 tot 52.4 (52.00 was verwacht. Deze keer was het beeld voor Duitsland en Frankrijk (de twee landen waarvoor al voorlopige data bekend zijn) wel gelijklopend. In beide gevallen daalde het vertrouwen in de verwerkend nijverheid, maar herstelde de dienstensector. De algemene indicator voor Duitsland (49.4) geraakt wel opnieuw niet boven de kaap van 50 die de grens aangeeft tussen groei en contractie.

Er waren recent voorzichtige tekenen dat mogelijk ook de Europese economie het ergste achter zich heeft. De algemene EMU PMI toont dan wel nog steeds een zeer bescheiden groei, maar voor ons had het toch wel net iets meer mogen zijn. De markt is al bij al nog vrij vergevingsgezind. EUR/USD viel beperkt terug na de PMi’s (1.1130), maar de schade had groter kunnen zijn. Ook de reactie op de rentemarkt is beperkt. Hoopt de markt stiekem dat er de volgende maanden toch beterschap komt nu het handelsconflict en brexit mogelijk wat minder prominent in het economische nieuws aanwezig gaan zijn?

Ook de Britse PMI’s waren overigens zwakker dan verwacht. Dat geldt zelfs zowel voor de verwerkende nijverheid (47.4 van 48.9) als voor de dienstensector (49.0 van 49.3). Het Britse pond verliest beperkt terrein vanmorgen al was die beweging al ingezet voor de publicatie van de PMI’s. Meer nog dan in de EMU kan de ‘mindset’ daar natuurlijk de volgende maanden wat in de goede richting evolueren.
 

Figuur - EUR/USD: Euro beperkt verlies na ontgoochelende PMI’s.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.