Christine Lagarde doet haar intrede…

De markten: kort op de bal

‘Ik ga mezelf zijn’, pleit Christine

Flag EU

We gaan over naar ECB-topvrouw Lagarde, die vandaag voor het eerst aan het woord is gekomen in Frankfurt. Naar verwachting liet Lagarde de beleidsrente onveranderd op -0.50% en handhaaft de centrale bank de maandelijkse €20 miljard aan obligatieaankopen. Deze aankopen worden voortgezet tot kort voor de eerste renteverhoging. Dat laatste is nog niet voor meteen: de beleidsrente blijft “aan het huidig of een lager niveau totdat de inflatie op robuuste wijze convergeert naar de ECB’s definitie van prijsstabiliteit”. De nieuwe inflatieprognoses wijzen voorlopig niet in die richting (1.6% aan het eind van de beleidshorizon). Aan de nieuwe economische vooruitzichten wordt nauwelijks gesleuteld. De centrale bank herziet de economische groei voor 2019 en 2020 naar niveaus van respectievelijk 1.2% (vs. 1.1%) en 1.1% (vs. 1.2%).

Het status quo is geen verrassing voor de markten. Beleggers verwachtten niet dat Lagarde zou sleutelen aan het beleid maar keken vooral uit naar signalen van de ECB van straks: welke accenten de nieuwe ECB-topvrouw legt en hoe het toekomstig beleid er uitziet. Zelfzeker startte Lagarde haar speech. De ECB-topvrouw ziet de economische risico’s nog steeds neerwaarts gericht maar ze voegt eraan toe dat deze minder uitgesproken zijn. Ze stelt zelfs tekenen van economische stabilisatie vast. Daarnaast zijn er ook eerste signalen van opwaartse prijsdruk. Toenemende arbeidskosten en energieprijzen zullen de inflatie hoger stuwen hoewel dat laatste niet van structurele aard is. Over de lang-geanticipeerde, en volgens Lagarde, hoogst noodzakelijke beleidsherziening geeft ze weinig prijs. Deze zou eind 2020 af moeten zijn waarna ze ons met veel genoegen alle details meedeelt. De review zal in ieder geval het klimaatthema en de toegenomen ongelijkheid behelzen maar zonder af te wijken van het mandaat van prijsstabiliteit. Tot weinig verbazing stuurde de nieuwe voorzitster aan tot meer fiscale stimulus om de economie een duw in de rug te geven.

Lagarde kreeg ook enkele vragen over de negatieve rentes voorgeworpen. Ze is op haar hoede voor eventueel ongewenste neveneffecten maar maakte snel komaf met enige speculatie: de eerder genomen beleidsbeslissingen (negatieve rente en de heropstart van het aankoopprogramma) blijven in voege.

De markt maakt voorlopig niet veel van Lagarde’s debuut. EUR/USD schommelde rond openingsniveaus en handelt momenteel rond 1.1145. De Europese rentes herstelden van de intraday-laagtes, maar ook niet meer dan dat. De Duitse tweejaarsrente noteert onveranderd vergeleken met de opening.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.