Noorse bedrijven twijfelen over groei.

De markten: kort op de bal

Kroon krijgt opnieuw tegenwind

Na een moeilijk jaar kwam de Noorse kroon de voorbije maand in rustiger vaarwater. De Noorse munt kreeg nochtans de nodige rentesteun van de Norges Bank. Na een eerste renteverhoging vorig jaar, verhoogde die de rente dit jaar nog drie keer met 25 bpn tot 2.0%. Het kon de investeerders niet overtuigen. De kroon zette eind oktober een historisch dieptepunt tegen de euro (EUR/NOK 10.31).
Er is niet altijd een eenduidige verklaring voor de zwakke kroon ondanks relatief sterke economische fundamenten. Munten van kleinere open economieën komen vaak onder druk te staan in een context van mogelijke/opkomende globale onzekerheid. Hun beperkte liquiditeit kan voor onverwachte schommelingen zorgen en dat schrikt beleggers af.
Het iets beter sentiment omtrent de Europese economie, de hoop op een handelsakkoord en op een oplossing voor Brexit, brachten de kroon de voorbije maand in rustiger vaarwater, al bleef de Noorse munt wel achter op zijn Zweedse buur.

Vandaag werd bekend dat de Noorse inflatie in November afbrokkelde van 1.8% tot 1.6% (1.7% verwacht). Ook de onderliggende inflatie koelde af van 2.2% tot 2.0%. Dat was wel in lijn met de verwachting en op zich niet echt negatief voor de kroon .
De Norges Bank maakte ook haar ‘Regional networks Survey’ bekend, een kwartaalrapport dat peilt naar de activiteit bij de bedrijven de voorbije drie maanden en de verwachtingen voor het volgend half jaar. De Noorse bedrijven zien hun outputgroei vertragen tot 2.1% op jaarbasis. Dat was ontgoochelend. In augustus zagen de bedrijven nog een groei van 3.0%. Opvalland was dat vooral binnenlands georiënteerde sectoren, waaronder ook kleinhandel, forse beneden de verwachting rapporteerden. Ook de groei voor de volgende zes maanden werd lager ingeschat (1.9%).

Na de laatste renteverhoging in september gaf de Norges bank al aan dat er in de nabije toekomst geen uitsproken case was om de rente substantieel verder te verhogen. Wie hoopte dat de NB het verwachte rentepad alsnog zou optrekken (volgende vergadering 19 December), mag die hoop nu (voor langere tijd?) opbergen. Het fragiel ‘vertrouwen’ in de kroon is opnieuw aangetast. EUR/NOK stijgt van 1.1011 tot 1.1019. Het historische dieptepunt doemt weer op aan de horizon. Naast een betere algemene context zullen nu ook de binnenlandse cijfers opnieuw moeten verbeteren om de kroon echt van de historische dieptepunten te laten herstellen. Een werk van lange adem. 
 

Figuur - EUR/NOK: fragiel vertrouwen kroon opnieuw ondermijnd door zwakke vooruitzichten

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.