Pond bereidt zich voor op (duidelijke) overwinning van Conservatieven

De markten: kort op de bal

Pond op sterkste niveau tegen de euro sinds meer dan 2 ½ jaar.

Flag UK

Het stond in de sterren geschreven dat het lot van de Britse munt in de aanloop naar de verkiezingen vooral zou worden bepaald door de opiniepeilingen. Een YouGov poll vorige week heeft de verwachting blijkbaar min of meer in een vaste plooi gelegd. Alle peilingen geven een aanzienlijke voorsprong voor de Conservatieven ten opzichte van de Labour oppositie (orde van grootte van 7% tot bijna 10%). In het Britse kiessystem, waar de grootse partij in de kieskring de parlementszetel in de wacht sleept, is wel niet altijd duidelijk hoe die voorsprong zich zal vertalen in de zetelverdeling. De bewuste YouGov poll vorige week berekende echter dat de Conservatieven met die voorsprong ook een vrij ruime meerderheid (69 zetels) in het Lager Huis zouden halen.

Het pond was al in goede doen omdat de markt een grote kans zag dat de een Conservatieve meerderheid de Brexit eindelijk zou ‘oplossen’. Naarmate de verkiezingsdag van 12 december nadert en er niet veel verandert, gaan investeerders die zich via GBP-shorts of optieconstructies indekten tegen een ‘wanordelijke’ uitkomst, die bescherming afbouwen. Dat zorgt in de praktijk voor een (terug)kopen van ponden. Die technische factor zorgt op dit ogenblik voor een constante vraag naar ponden, ook al is er weinig concreet nieuws. Op economisch vlak, herhaalt de conservatieve partij ook dat ze de Britse economie een fiscaal duwtje in de rug wil geven onder meer via een belastingverlaging en hogere uitgaven. Ook dat is in theorie positief voor de Britse munt.

EUR/GBP brak gisteren/vanmorgen door de belangrijke steunzone van 0.8475. De Britse munt bevindt zich daardoor op het sterkste niveau tegen de euro sinds mei 2017. Ook cable (GBP/USD) brak boven de psychologische kaap van 1.30.
In een iets langer, economisch perspectief verdisconteert het pond aan de huidige niveaus stilaan al behoorlijk wat goed nieuws. Dat is echter geen voldoende reden om op korte termijn tegen het sterling-positief momentum in te roeien. De ‘verkiezingsherpositionering’ kan gerust nog even doorgaan. Dit soort stop-loss bewegingen, waarbij investeerders ‘verplicht’ en tot elke prijs posities moeten bijsturen, kan scherp zijn. Op de grafieken is EUR/GBP 0.83 een volgende technisch referentiepunt.
 

Figuur - EUR/GBP: herpositionering in de aanloop naar verkiezing stuurt pond steeds hoger.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.