Zien de markten het glas deze week weer halfvol?

De markten: kort op de bal

Beurzen en euro vechten terug

Flag EU

Eind vorige week was het algemeen risicosentiment nog fragiel tot ronduit zwak. Investeerders maakten zich zorgen over de wereldwijde economische groei en de toenemende volatiliteit op de markten. Er is twijfel of de Amerikaanse economie het sterke groeipad volgend jaar kan handhaven nu de fiscale stimulus stilaan uitdooft. De opkomende markten staan al een hele tijd onder druk omwille van de sterkere dollar en de hogere funding-kosten in USD. De handelsoorlog blijft een bron van onzekerheid, voor de VS, voor China maar ook voor Europa. Het zwakke PMI vertrouwen in de EMU dat vrijdag werd bekend gemaakt, voedde die groei-onzekerheid nog. Olie dook lager. Dat is op zich goed nieuws voor niet-olieproducenten, maar de markten zagen het vooral als een teken van groei-onzekerheid.


Een wekeendje rust kan blijkbaar goed doen. De Aziatische beurzen die het recent moeilijk hadden, leggen de verliezen in de VS van vrijdagavond vlot naast zich neer. We zagen niet echt ‘groot nieuws’, maar de markten trekken zich op aan reeks kleinere, positieve berichtjes. Het akkoord tussen de EU en het VK brengt het Brexit-proces toch weer een klein stapje verder. In Italië zijn er schuchtere tekenen dat de regering toch iets wil doen aan het begrotingstekort voor volgend jaar. In een iets bredere kader komen een aantal investeerders (vooral in Azië en Europa) mogelijk tot de conclusie dat er ondertussen al heel wat slecht nieuws/groeivertraging in de markten is verdisconteerd.


De economische kalender voor deze week bevat slechts een beperkt aantal echt belangrijke economische data. Vandaag kijken we uit naar het IFO bedrijfsvertrouwen in Duitsland. In welke mate wordt de zwakke Duitse PMI van vrijdag al dan niet bevestigd? Later deze week vermelden we nog consumentenvertrouwen in de VS (dinsdag), Duitse inflatie (donderdag) en EMU inflatie (vrijdag). Mogelijke krijgen de centrale bankiers deze week meer aandacht dan de data. Deze namiddag licht ECB voorzitter Draghi zijn beleid toe voor een commissie van het Europese parlement. Behoudt hij zijn relatief optimistische interpretatie van na de oktobervergadering? Er speken deze week ook verschillende Fed-gouverneurs. Er gaat vooral veel aandacht naar de speech van Fed-voorzitter Powell op woensdag. Geeft hij een hint over een eventueel trager rentepad volgende jaar? We denken van niet, maar het debat is open. In dit verband zullen de markten ook met verscherpte aandacht de notulen van de laatste Fed-vergadering doornemen (donderdag). Hoe verloopt het interne debat binnen de Fed in het licht van de recente ontwikkelingen? Last but not least is er eind deze week de top van de leiders van de G20 in Argentinië. Daar krijgen Amerikaans president Trump en zijn Chinese tegenspeler XI Jinping de kans om een stand van zaken op te maken in verband met hun handelsdispuut. Voor een ‘volwaardige’ oplossing van het conflict is het waarschijnlijk nog te vroeg, maar mogelijk zijn de markten al blij met een constructieve toon of een gebaar van goede wil (uitstel van nieuwe heffingen).
 

Figuur - EUR/USD: markten worden iets optimistischer. Euro herstelt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.