Europese PMI’s doen markt schrikken …

De markten: kort op de bal

… maar er is licht aan het eind van de tunnel

Flag EU

Beleggers keken vandaag uit naar het Europees PMI-bedrijfsvertrouwen. Het was afwachten of de economie signalen toonde van een verdere uitbodeming, vooral in de verwerkende nijverheid. En dat bleek. Frankrijk en Duitsland toonden deze maand een gelijkaardig beeld. De deelreeks in de maakindustrie herstelde respectievelijk tot 51.6 (vs. 50.9 verwacht) en 43.8 (vs. 42.8). Vooral de Duitse verrassing viel op. De daling in productie en nieuwe orders was minder fors in vergelijking met de vorige maanden. Het aantal orders komende van het buitenland is al maandenlang tanende, maar in oktober rapporteerde de verwerkende nijverheid de traagste daling sinds januari dit jaar. De component werkgelegenheid suggereerde dat de sector verder in het personeel snijdt, zij het wel aan een trager ritme.

De dienstensector deed het in november iets minder goed. De sector hield zich lang bijzonder kranig maar toonde sinds enkele maanden een vorm van “besmetting”. Die zette zich in oktober voort. De indicator stabiliseerde in Frankrijk op 52.9 maar viel in Duitsland onverwacht verder terug tot 51.3. De grootste negatieve bijdrage kwam er van de werkgelegenheid-deelreeks. Die viel terug tot het laagste niveau in 43 maanden. In tegenstelling tot in oktober, was dat wel voldoende voor compensatie van het jobverlies in de maakindustrie. Er kwam minder nieuw werk op de plank (orders), maar het tempo van de daling was het laagste in drie maanden.

De dynamiek in de eurozone is identiek: de verwerkende nijverheid herstelt (lichtjes) tot 46.6 (van 45.9), diensten vallen onverwacht terug van 52.2 tot 51.5. Een sector-gecombineerde indicator die peilt naar de verwachtingen rond toekomstige output blijft pover naar historische normen maar herstelde zich wel tot het beste niveau in vier maanden. In het geval van Duitsland, nestelde die zich zelfs opnieuw boven de 50-grens.

De markt neemt het PMI-rapport niet zo goed op. EUR/USD verliest terrein tot kortbij 1.105, de Duitse tienjaarsrente ruilt winst voor verlies en Europese beurzen keren de opwaartse dagtrend. Toch lezen de PMI’s volgens ons niet zo negatief als op het eerste zicht blijkt. Toegegeven, de dienstensector is veruit de belangrijkste motor van groei. De neerwaartse trend is in dat verband geen goed teken maar was gegeven de aanhoudende malaise in de verwerkende nijverheid wel te verwachten. Als het herstel in dat laatste echter kan aanhouden, nemen we aan dat de dienstensector (op termijn) volgt …
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.