Amerikaanse data iets onder de lat

De markten: kort op de bal

EUR/USD probeert terug te vechten

Flag US

Het al of niet afsluiten van een eerste gedeeltelijk handelsakkoord tussen de VS en China, en de beslissing van president Trump over invoertarieven op (Europese) auto’s blijven als een zwaard van Damocles boven de markt hangen. Het blijft een binair risico dat in belangrijke mate de volgende directionele beweging op markten zal bepalen. Vandaag was er echter ook een reeks relevante economische data in de VS. Vooral de kleinhandelsverkopen konden een aanwijzing geven in welke mate de Amerikaanse consument zijn rol als motor van de economische vraag op zich blijft nemen. Tot nader bericht blijft de consument op post, al had het nog net iets meer mogen zijn.
De algemene kleinhandelsverkopen stegen met 0.3% M/M. Deelreeksen die geen rekening houden met volatiele componenten zoals auto’s en/of brandstoffen blijven iets onder de verwachting (0.2% M/M en 0.1% M/M). Al bij al was het cijfer kort bij de marktverwachting.
‘Het had iets meer mogen zijn’, dat is ook de conclusie voor het bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid uit regio New York. De indicator brokkelde af van 4.0 tot 2.9. De markt had gehoopt op een lichte verbetering (6.0). Ook hier is de afwijking van marktverwachting niet echt significant. De details van het report, onder meer de inschatting van de toekomstige activiteit, kunnen zelfs als eerder positief worden beschouwd.

Het signaal van de data was iets te diffuus voor een uitgesproken marktreactie. Dit soort data laat de Fed wel perfect toe om de kat uit de boom te kijken. De Amerikaanse rente daalt marginaal. Voor EUR/USD is het een kans om wat voort te timmeren aan het voorzichtig herstel dat gisteren werd ingezet. De muntcombinatie probeert wat verdere afstand te nemen van de kaap van 1.10.
 

Figuur - EUR/USD: Amerikaanse data staan een voorzichtig herstel niet in de weg.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.