Reserve bank of New Zealand verrast en verlaagt de rente niet.

De markten: kort op de bal

Kiwi dollar wint 1%.

Een aantal andere centrale banken zoals de Fed of de Reserve bank of Australia (RBA) duwden recent op de pauzeknop nadat ze de economie eerder dit jaar een duwtje in de rug gaven in de vorm van enkele mid-cycle renteverlagingen. Voor de RBNZ zag de markt tot gisteren nog een kans van meer dan 75% op een bijkomende renteknip. Die kwam er niet. De RBNZ hield haar beleidsrente onveranderd op 1.0%.

In haar beleidscommuniqué neemt de RBNZ wel akte van de groeivertraging. Ook de Nieuw-Zeelandse economie ondervindt tegenwind van de globale groeivertraging en de verstoring van de internationale handel. De Nieuw-Zeelandse inflatie blijft ook onder het middelpunt van de 1-3% doelzone, maar de binnenlandse diensteninflatie en de loongroei blijven wel relatief goed op koers. Ondanks de groeivertraging stelt de RBNZ wel vast dat dat de tewerkstelling zich kortbij het maximale eventwichtsniveau handhaaft. Ook voor de tweede helft van 2019 verwacht de bank een aanhoudend matige groei. Voor 2020 is er echter mogelijk verbetering en daarom kijkt de RBNZ nog even de kat uit de boom. De voorbije renteverlagingen hebben de financieringskost verlaagd, maar de positieve effecten op zowel consumptie als investeringen moeten waarschijnlijk nog verder doorspijpelen naar de reële economie. De bank rekent op groeiondersteuning van het fiscaal beleid volgend jaar. De RBNZ rekent ook op een stimulerend effect van de verzwakking van de kiwi dollar. De RBNZ concludeert dat een soepel beleid nodig blijft en bereid is om het beleid verder te versoepelen indien nodig, maar dat dat laatste nu nog niet het geval is.

Die laatste conclusie had de markt duidelijk niet zien aankomen. De 2-j rente veerde de meer dan 15 bpn op en de kiwi dollar steeg meer dan 1%. NZD/USD noteert terug in de buurt van 0.64. In haar uitgebreid beleidsreport houdt de RBNZ nog rekening met een kans van +/- 50% een verlaging volgend jaar. Na de ‘actie’ van gisteren is de markt echter veel voorzichtiger geworden. Investeerders houden er rekening mee dat de ‘window of opportunity’ voor een verlaging nu mogelijk voorbij is. De RBNZ gaat waarschijnlijk niet vooroplopen bij een eventueel monetair normalisatieproces dat overigens ook bij de meeste andere centrale bankiers nog veraf is. In een context van afnemende handelsonzekerheid of een verderzetting van de recente globale ‘reflatie-trade’ is er mogelijk wel een bodem gelegd voor de kiwi-dollar. De zone NZD/USD 0.62/0.63 kan dat een solide steun worden en de basis zijn voor een geleidelijk herstel van de kiwidollar tegen zijn Amerikaanse naamgenoot.
 

Figuur - NZD/USD: Kiwi dollar veert op. Is de Nieuw-Zeelandse munt een cyclische bodemvorming gestart?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.