De Bank of England houdt vast aan graduele renteverhoging …

De markten: kort op de bal

… maar die ‘hiking bias’ vertoont stilaan barsten

Flag UK

De Bank of England hield het monetair beleid in november onveranderd. De beleidsrente blijft stabiel op 0.75%. De Britse centrale bank houdt wel nog steeds vast aan de assumptie dat ze de rente op termijn gradueel en beperkt zal moeten verhogen om de inflatie kortbij de 2%-doelstelling te houden. Niet iedereen in het beleidscomité is het daarmee echter eens. Niemand minder dan Saunders, zowat meest notoire havik van de BoE, en kersvers MPC-lid Haskel vinden dat centrale bank de rente best eerst eens verlaagd. Beide stemden voor een renteknip in november. Saunders verwees enkele weken geleden naar de grote onzekerheid die brexit creëerde en denkt dat een renteverlaging nodig is om de negatieve gevolgen daarvan op te vangen.

De Bank of England erkent het risico op een verankering van de (no deal) brexitgerelateerde onzekerheid. Ze is voorzichtig: zolang de onderhandelingen lopende zijn, blijft allicht een zekere mate van onzekerheid sluimeren. Ook de internationale handelscontext is een reden tot bezorgdheid. Een significante verslechtering van de globale economische omgeving kan een reden voor de centrale bank zijn om het beleid te versoepelen. Ze behandelt beide thema’s uitvoerig in haar nieuwbakken monetair beleidsrapport. Niettemin vindt ze dat op gebied van brexit de recente ontwikkelingen de kans op een chaotisch vertrek fors hebben verminderd. In die mate zelfs dat de BoE haar prognoses niet langer baseert op een vage “orderlijke transitie” maar op een “orderlijke transitie naar een diepgaand vrijhandelsakkoord tussen het VK en de EU”.

Onder die assumptie en op basis van de huidige rentecurve, die uitgaat van 1 renteknip over de komende drie jaar, zou de inflatie op het einde van de beleidshorizon boven de doelstelling uitvallen. De BoE maakt ook een inschatting in geval van een stabiele beleidsrente (op 0.75%). Ook dan bedraagt de inflatie in 2022 iets meer dan 2%. De groeivooruitzichten voor 2020 en 2021 bedragen respectievelijk 1.3% en 1.8%. Dat houdt een neerwaartse herziening t.o.v. de augustusprojecties in, vooral voor 2021. 2022 moet de groei op basis van een herstel aan de vraagzijde landen op 2%. Bank of England concludeert dat graduele renteverhogingen noodzakelijk zijn/blijven.

Dat laatste is voor de markten oud nieuws. De BoE houdt al langer vast aan zo’n hiking bias. De markt keek vooral uit of de centrale bank in navolging van andere centrale banken het geweer over een andere schouder zou gooien. Dat doet ze voorlopig dus niet maar de markt is niet overtuigd. Beleggers zien in de twee stemmen voor een renteverlaging een signaal dat het MPC de u-bocht naar een soepelere houding (traag maar gestaag) verder zet. De markten schatten de kans op een renteverlaging midden volgend jaar op ongeveer 50%, iets meer dan voor de beleidsbeslissing. Het pond staat onder druk maar de verliezen blijven eerder beperkt. EUR/GBP noteert aan de bovenzijde van de zijwaartse handelsband (0.864). Beleggers voelen weinig voor directionele posities in het pond met de nakende verkiezingen als grote onzekere factor.
 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.