Handelsontwikkelingen en eco data creëren positief risicoklimaat

De markten: kort op de bal

Rentes veren op; EUR/USD nadert 1.1179

vlagecOpening

De Europese beurzen gaan vandaag goed geluimd van start. De >0.5%-winsten zijn in de eerste plaats een reactie op de mooie prestatie van Wall Street op vrijdagavond. Die culmineerde onder meer uit in een recordkoers voor de belangrijke S&P 500 index (3066). Twee factoren lagen aan de basis van de rally. Om te beginnen bevestigde China een principeakkoord met de VS over de eerste fase van een handelsdeal. Beide partijen willen de finale handtekening deze maand nog plaatsen, ook al viel de oorspronkelijke date tussen Amerikaans President Trump en Chinees President Xi Jinping in Santiago in het water. Daarnaast boden de belangrijke Amerikaanse data een sprankeltje hoop. Volgens het officiële arbeidsmarktrapport kwamen er in oktober in de VS 128 000 banen bij, terwijl de markt een toename met 85 000 vooropstelde. Bovendien werden de cijfers van september en augustus door het BLS met een gezamenlijke 95 000 jobs opwaarts herzien. De werkloosheidsgraad steeg marginaal van 3.5% tot 3.6%, maar dat ging gepaard met een onverwachte toename van de participatiegraad (63.3%). De lonen stegen zoals verwacht met 3% op jaarbasis. De ISM-bedrijfsvertrouwensindicator uit de verwerkende nijverheid veerde marginaal op van 47.8 tot 48.3. De ISM blijft dus een 3e maand op rij onder de 50-grens die het verschil aanduidt tussen groei en contractie in de sector, maar details tonen eindelijk (voorzichtige) vooruitgang op vlak van nieuwe (export) orders en tewerkstelling. Het positieve risicosentiment en de “geruststellende” Amerikaanse cijfers stuwden beurzen, rentes en EUR/USD hoger. De bewegingen zetten zich vandaag gij gebrek aan ander nieuws voort. De Duitse 10-jaarsrente laat het -0.41% steunniveau opnieuw achter zich. EUR/USD krijgt het lastiger met de recente top rond 1.1179 in het vizier. De economische agenda blijft uiterst dun later deze week/maand. Met brexit minstens tijdelijk van de baan, zullen de ogen gericht blijven op de eerste fase van het Sino-Amerikaanse handelsakkoord. Tot de handtekening er staat, kan de algemene risicocontext gematigd positief blijven.

EUR/USD test recente top (1.1179)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.