Bank Canada houdt rente onveranderd maar wordt voorzichtiger

De markten: kort op de bal

Canadese dollar ‘vreest’ verlaging in 2020

Flag Canada

Woensdag verlaagde de Fed de rente voor een derde keer dit jaar. Dat was waarschijnlijk ook voor de Bank of Canada (BoC) geen verrassing. Toch was dit vooruitzicht geen voldoende reden om (nu al) dezelfde weg op te gaan. De BoC stelt wel vast dat het vooruitzicht voor de globale groei verder is verslechterd sinds haar uitgebreid beleidsrapport in juli en ook de Canadese economie is niet immuun voor de ‘fall-out’ van die internationale context.

De BoC verwacht dan ook dat de economie na een sterk tweede kwartaal in de tweede jaar helft beneden haar trendpotentieel zal afkoelen. Vooral investeringen en de export komen onder druk. Anderzijds wordt de binnenlandse vraag gesteund door een aanhoudende sterke arbeidsmarkt, een soepele monetaire context en hogere overheidsbestedingen. Toch stelt de bank de groeiverwachtingen voor 2020 (1.5% van 1.7%) en 2021 (1.8% van 2.0%) neerwaarts bij. Dat betekent dat de positieve ‘output gap’ gedurende die periode wordt afgebouwd. Voorlopig verwacht de BoC wel dat de inflatie na een tijdelijke dip in 2020, terug richting 2% zal gaan. Opvallend, de bank vermeldde ook de relatieve sterkte van de Canadese dollar ondanks een context van lagere grondstoffenprijzen. De BoC sprak in het recente verleden weinig over de waardering van de Canadese munt.

De BoC beschouwt de huidige beleidsrente van 1.75% nog steeds als aangepast aan de huidige context, maar legt veel meer dan vroeger de nadruk op neerwaartse risico’s. Ook het discours over een terugkeer naar neutrale rente op een hoger niveau is helemaal verdwenen. De BoC heeft recent een orthodoxe reputatie opgebouwd en zal daar ook niet zo maar van afstappen. Toch verdisconteert de markt dat ze volgend jaar de rente waarschijnlijk ook zal (moeten) verlagen. De softere commentaren samen met de opmerking over een sterke loonie, stuurden de Canadese munt gisteren lager. We waren tot nu positief over de Canadese dollar en behouden tot nader bericht ons vertrouwen. Zoals een aantal andere ‘kleine’ munten zal het rentebeleid van de BoC en dus het lot van de Canadese dollar minstens even sterk bepaald worden door de globale internationale context als door de binnenlandse ontwikkelingen.
 

Figuur - USD/CAD: Canadese dollar ‘vreest’ mogelijke BoC renteverlaging volgend jaar.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.