Een ‘hawkish cut’? Een ‘dovish pause’? De Fed heeft voorlopig genoeg gedaan.

De markten: kort op de bal

Lat voor USD rentesteun ligt wel nog steeds zeer hoog.

Flag US

De Amerikaanse centrale bank (Fed) hield zich gisteren aan het ‘afgesproken’ script. De Fed-fund beleidsrente werd voor de derde keer dit jaar met 25 bps verlaagd tot een doelzone van 1.50%-1.75%. Er waren wel opnieuw gouverneurs de niet akkoord waren en de rente onveranderd wilden houden.

Zowel uit het de beleidsverklaring als uit de persconferentie van Fed-voorzitter Powell bleek dat de Fed waarschijnlijk op een (mogelijke langere) rentepauze afstevent. De recente renteverlagingen moeten in principe volstaan om de economie op koers te houden, de tewerkstelling blijvend te ondersteunen en de inflatie nabij 2% te houden. Powell gaf ook aan dat de tegenwind die Amerikaanse economie ondervindt omwille van de handelsspanning met China mogelijk afneemt nu beide partijen een eerste gedeeltelijk handelsakkoord voorbereiden. Zolang de economische data niet opnieuw wijzen op een significante, verdere verslechtering in de activiteit of de inflatie, kijkt de Fed de kat uit de boom. Anderzijds ligt de laat voor een eventuele renteverhoging heel hoog. Daarvoor moet de inflatie blijvend en duidelijk boven de (symmetrische) 2.0%-inflatiedoelstelling postvatten. Dat lijkt voorlopig helemaal niet aan de orde. De Fed-voorzitter herhaalde ook dat de recente maatregelen om de spanning op de geldmarkt te verminderen enkel technisch zijn en niet als een vorm van versoepeling mogen worden bekeken.

De marktreactie was al bij al beperkt en logisch omdat de beslissing grotendeels in lijn was met de marktverwachting. De rente en de dollar stegen even na de publicatie van de beleidsverklaring maar die beweging werd vlot teruggedraaid tijdens de persconferentie. Powell heeft het niet met zoveel woorden gezegd, maar de markt kwam tot de conclusie dat de reactiefunctie van de Fed toch ietwat asymmetrisch blijft. Zwakke data zullen Powell en co waarschijnlijk gemakkelijker overhalen tot een bijkomende renteknip. De (inflatie)lat voor een verhoging ligt (heel) hoog.

Die (gepercipieerde) asymmetrie in de Fed-reactiefunctie bepaalt op korte termijn waarschijnlijk ook het koerspatroon van de dollar. De Amerikaanse munt blijft mogelijk iets gevoeliger voor zwakke dan voor betere data. Eerste ijkpunt volgt morgen met het ISM-bedrijfsvertrouwen en de payrolls. Voor een verdere stijging van EUR/USD zou het natuurlijk ook helpen als de Europese data op zijn minst tekenen van uitbodeming (hopelijk beterschap) vertonen. EUR/USD nadert wel een eerste intermediaire weerstand nabij 1.1180. Een breuk boven 1.1250 zou het technische beeld verdere versterken. Een terugval beneden 1.10 zet het knipperlicht minstens terug op oranje, maar we zien de kans op dat scenario afnemen. Als bijvoorbeeld, de verhoopte verbetering in de Sino-Amerikaanse handelsrelaties er niet komt, kan het voorzichtig optimisme natuurlijk snel onderuit worden gehaald, ook voor EUR/USD.
 

Figuur - EUR/USD nadert eerste weerstand. Rentesteun voor de dollar blijft een verre droom

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.