Joe Sixpack to the rescue

De markten: kort op de bal

Amerikaanse economie groeit met 1.9% op jaarbasis in het derde kwartaal

Flag US

Joe Sixpack blijft de Amerikaanse economie rechthouden. Het Amerikaanse BBP groeide in het 3e kwartaal met 1.9% op jaarbasis. Dat is iets trager dan het vorige kwartaal (2%), maar beter dan verwacht (1.6%). Consumptie nam met 2.9% op jaarbasis tussen juli en september opnieuw de hoofdmoot van die groei voor haar rekening. Het tempo was wel lager dan de record 4.6%-groei uit het 2e kwartaal. Het beschikbare inkomen van de gemiddelde Amerikaan neemt nog steeds toe. De gemiddelde loongroei schommelt al een tijdje rond 3% j/j, terwijl de inflatie kortbij 2% blijft. De grootste ontgoocheling kwam van (bedrijfs)investeringen. Ze weerspiegelen de nog steeds onzekere globale internationale context. De daling uit het vorige kwartaal (-1% op jaarbasis) versnelt tot 3%, de zwakste uitkomst sinds 2015. Vooral investeringen in infrastructuur (-15.% op jaarbasis; vooral in olie- en gasindustrie) hebben een negatieve impact op het globale BBP-cijfer. Qua investeringen in materiaal zien we vooral achtergang in computers en vliegtuigen (onderzoek tegen Boeing). Netto-export en voorraden lieten slechts marginaal sporen na op het BBP-cijfer. De overheidsuitgaven stegen met 2% kw/kw op jaarbasis. Samen met het BBP-cijfer rapporteerde loonstrookjesverwerker ADP dat de tewerkstelling in oktober met 125 000 toenam. De markt verwachtte een iets beperktere toename (+110 000).

De iets betere Amerikaanse cijfers konden de belangrijkste rente- en wisselmarkten niet van de wijs brengen in de aanloop naar de Fed-vergadering van vanavond. Ze zetten onze these dat de korte neerwaartse rentecyclus van de Amerikaanse centrale bank na vanavond zal eindigen wel kracht bij.

Ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan viel er vandaag al nieuws te rapen. De economische vertrouwensindicator van de Europese Commissie daalde in oktober meer dan verwacht, van 101.7 tot 100.8, tot het laagste niveau van de voorbije 5 jaar. Op sectorniveau ontsnapte enkel de bouwsector van een verdere daling. De data wakkeren de vrees aan dat de binnenlandse dienstensectoren in euro zone tekenen van besmetting tonen en de groei minstens tot begin 2020 aan de zwakke kant kunnen houden.

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.