Draghi zwaait af bij de ECB zonder veel poeha

De markten: kort op de bal

Marktreactie blijft uiterst beperkt.

Flag Draghi

Er werd weinig verwacht van de oktober-beleidsvergadering van de ECB. Ze had een eerder symbolisch karakter na de drastische aanpassingen in het beleid in september. Volledig in lijn van de verwachtingen hielden Draghi en co de rente onveranderd op -0.50%. Ze bevestigde de heropstart van het aankoopprogramma a rato van €20 mld/maand vanaf begin november.

De ECB veranderde ook weinig aan de beleidsverklaring. De economische vooruitzichten zijn precair, de risico’s neerwaarts gericht en de inflatie(verwachtingen) laag. Ze erkent de malaise in de verwerkende nijverheid. Die weegt op de bedrijfsinvesteringen, zei Draghi. De dienstensector houdt stand maar Draghi en de zijnen merken wel een economische matiging op. Dat is nieuw. Zo verwees Draghi tijdens de persconferentie naar de terugval in het PMI-bedrijfsvertrouwen in de sector.

De aanwezigen spaarden de (bijna gewezen) voorzitter van de ECB tijdens zijn laatste beleidsvergadering. Vervelende vragen, bijvoorbeeld over de recente stijging van de geldmarktrente, minstens deels het gevolg van het gelaagd depositosysteem, bleven uit. Een vraag over de algemene rentestijging (de Duitse 10j.-rente steeg met bijna 15bpn sinds de september-vergadering) en of de markt de ECB wel goed begrepen heeft, kwam wel in de buurt. Daarover zei Draghi dat de beleidsaanpassingen teweeg hebben gebracht wat moest: dalende rentes en een vervlakking van de curve. Hij voegde eraan toe dat de markt de reactiefunctie van de ECB perfect begreep. Het was de aanleiding voor de belangrijkste beweging op de markten: een (licht) stijgende euro en steilere Europese rentecurve. De marktreactie was echter even ironisch als tijdelijk. Uiteindelijk verhandelt de euro bijna onveranderd t.o.v. openingsniveaus en blijft de stijging in de Duitse rente beperkt tot 1 à 2 bpn.

Het was de laatste beleidsvergadering voor de Italiaan. Vanaf november neemt de Française Christine Lagarde het roer van de ECB over. Allicht verandert dat weinig aan het huidige beleid: zowel Draghi als Lagarde signaleerden dat verdere monetaire versoepeling niet aan de orde is. Het moet nu maar eens komen van de overheden (fiscale stimulus). Aftellen naar 12 december.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.