Zweedse centrale bank zwemt tegen de marktstroom in

De markten: kort op de bal

Riksbank houdt vast aan een renteverhoging in december

Start van de monetaire beslissingsronde: deel 1, de Zweedse Riksbank. Te midden van een vertragende globale groei en vele geopolitieke perikelen, bevinden menig centrale banken zich in versoepelingsmodus. Ook Zweden is niet immuun gebleven. De Zweedse arbeidsmarkt vertoont duidelijke tekenen van zwakte terwijl de industriële sector het moeilijk heeft. Bovendien heeft Zweden's afhankelijkheid van export, die ongeveer de helft van de economie uitmaakt, de economie ook bijzonder kwetsbaar gemaakt voor wereldwijde handelsspanningen. De markten verwachtten dan ook dat de Riksbank haar geplande december-renteverhoging zou afblazen of minstens zou uitstellen.

Verwacht niets, leef in verrassing. Zo ook de Riksbank. Tegen alle verwachtingen in en ondanks een zwakkere arbeidsmarkt en een tragere economie, is de Riksbank vastberaden om haar belangrijkste beleidsrente – die nu op -0.25% staat – in december naar nul te brengen. De centrale bank heeft haar voorspelling voor CPIF – de geprefereerde lokale inflatiemeter – bijgesteld tot 1,8% voor 2020 van 1,7%, wat ook de valuta op korte termijn ondersteunt. Verder worden de groeicijfers alsook de werkloosheidsgraad negatief bijgesteld. Het moet gezegd worden dat het een beetje vreemd is om in een dergelijke situatie de rente te verhogen. Gouverneur Stefan Ingves heeft herhaaldelijk getracht de tekenen van economische zwakte te bagatelliseren in de aanloop naar de rentevergadering van deze week en spreekt van een “normalisatie” na vele jaren van sterke economische groei.

De beleidsbeslissing geeft aan dat de Riksbank het negatieve renteterrein, na bijna een half decennium, ten koste van alles wil verlaten. En eenmaal terug naar nul kunnen ze rusten. Ook de aanhoudende verzwakking van de SEK kan enige onrust opwekken bij de beleidsmakers. Een verdere waardevermindering van de kroon zou leiden tot onnodige volatiliteit en onzekerheid over de ontwikkeling van de wisselkoers en, uiteindelijk, de hele Zweedse economie.
De beleidsbeslissing was toch wel wat verrassend voor de (wissel)markt. Markten verbaasden zich over de vastberadenheid van de Riksbank om het negatieve renteterrein dit jaar nog te verlaten. De Zweedse kroon kreeg een duw in de rug en EUR/SEK ging richting 10.65, maar leverde wel vrij snel een deel van die winst in. Op langere termijn top EUR/SEK uit. Een verdere stijging (daling van de kroon) boven EUR/SEK 11 lijkt voorlopig niet aan de orde. Voor de open, exportgerichte economie is het herstel van de munt echter in sterke mate afhankelijk van opklaringen in geopolitieke spanningen en het globaal economisch klimaat.
 

Figuur - EUR/SEK: Kroon krijgt een (beperkt) duwtje in de rug van de Riksbank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.