Canadees Trudeau behaalt tweede termijn…

De markten: kort op de bal

… maar verliest wel absolute meerderheid

Flag Canada

De verkiezingen in Canada draaiden uit op een ‘overwinning’ voor de regerende Liberale Partij. Premier Trudeau en de zijnen behalen volgens de laatste telling 156 van de 338 zetels en blijven daarmee de grootste partij. Dat was lang niet zeker. Trudeau raakte vorig jaar immers verwikkeld in een schandaal over machtsmisbruik. De reputatieschade bezorgde de Conservatieve oppositie een boost. De liberalen betalen niettemin een prijs: het huidige resultaat is ver beneden de behaalde 184 in 2015 en onvoldoende voor een absolute meerderheid. De liberalen moeten dus rekenen op andere partijen. De meest waarschijnlijke coalitiepartner is de Nieuw-Democratische Partij (NDP). Zij worden verwacht 24 zetels binnen te slepen.


Trudeau streeft een progressieve agenda na die geen (zij het beperkte) fiscale tekorten schuwt. Een coalitie met de NDP betekent in theorie een stevigere ruk naar links. Toch worden er geen dramatische wijzigingen aan het huidige beleid verwacht. De marktreactie spreekt boekdelen. De Canadese loonie, recent vrij goed in vorm, neemt droog akte van de verkiezingsuitslag. USD/CAD noteert momenteel aan 1.308, het sterkste peil sinds juli dit jaar. Dat is wel minstens deels het gevolg van een algemeen zwakkere Amerikaanse dollar.
 

USD/CAD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.