Wankelende consument werpt een schaduw over de Amerikaanse economie

De markten: kort op de bal

Kleinhandelsverkopen dalen in september voor het eerst in 7 maanden

Flag US

Gisteren werden teleurstellende Amerikaanse kleinhandelsverkopen voor de maand september gepubliceerd. De kleinhandelsverkopen daalden onverwacht met 0.3% (m/m) in september, de eerste daling in 7 maanden. Heeft de handelsoorlog nog een ander slachtoffer opgeëist? Naast een vertroebeld sentiment dat het ondernemersvertrouwen aantast(te) en tot lagere bedrijfsinvesteringen en een achteruitgang van de productieactiviteit leidt(de), lijkt nu ook de belangrijkste motor van de Amerikaanse economie barsten te vertonen. Gegeven dat de Amerikaanse consumptie één van de weinige overgebleven lichtpunten is in de Amerikaanse economie, baren de zwakke data de markten zorgen. Het debat over een mogelijke Amerikaanse groeivertraging opnieuw helemaal open.

De vertragende groei werd ook onderstreept door het Beige Book van de Fed. Volgens het verzamelde anekdotisch materiaal groeide de Amerikaanse economie in een “licht tot bescheiden” tempo sinds het vorig rapport. Bedrijven beargumenteren dat aanhoudende handelsspanningen en een tragere wereldwijde groei doorwegen op de productieactiviteit die verder terugvalt. Verbetering is ook niet meteen in zicht: vele bedrijven stelden hun groeivooruitzichten voor het komend jaar negatief bij.
Een bonte kraai maakt uiteraard de winter niet. Toch zijn de markten er niet helemaal gerust in. Ze kijken toe of en in welke mate de consument nog over het vermogen beschikt om de brede economie te blijven ondersteunen. Na het publicatie, daalden zowel de Amerikaanse 2-j. en 10-j. van de orde van grootte van 3 bpn, de belangrijke Amerikaanse indices leverden ongeveer 0.20% in. De schade voor de dollar bleef al bij al beperkt. EUR/USD ging vlot hoger, maar dat was voornamelijk geïnspireerd door een mogelijke doorbraak in brexit.

Sinds de Fed-vergadering in september suggereerden economische gegevens een vertragend economisch momentum. De teleurstellende kleinhandelsverkopen kunnen de weegschaal van de twijfelende FOMC-leden doen kantelen in het voordeel van een derde renteverlaging. Markten schatten die kans in ieder geval al hoog in (83%).
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.