Stijgende varkensvleesprijzen maskeren onderliggende desinflatoire druk

De markten: kort op de bal

Zal de Chinese centrale bank dit varkentje wassen?

Chinese prijsdata voor de maand september geven op het eerste gezicht gemengde signalen over de inflatie(-vooruitzichten). De consumentenprijsindex groeide fors (+3.0% j/j), terwijl de kern- consumentenprijsindex eerder gematigd (+1.5% j/j) bleef en de producentenprijsindex zelfs daalde (-1.2% j/j). Een forse stijging (+69.3% j/j) van varkensvleesprijzen ten gevolge van een varkenspest ligt dus aan de basis van de artificieel hoge algemene inflatie.

China wordt al twee opeenvolgende dagen getroffen door zwakke economische data. In september daalde zowel de Chinese invoer als uitvoer opnieuw meer dan verwacht. De onderliggend zwakke inflatiedynamiek (kern- en producenteninflatie) zetten in de verf hoe de economische grootmacht steeds meer worstelt met een zwakkere binnenlandse vraag en domino-effecten van het aanhoudend handelsgeschil. De Chinese economie staat onder toenemende druk en de vraag luidt hoe de centrale bank hierop zal reageren. Inflatoire druk aan de vraagzijde blijft gedempt en deflatoire druk aan aanbodzijde neemt toe. De Chinese centrale bank heeft tot dusver een voorzichtige benadering gekozen in de omgang met de vertragende economie en heeft als beleidsinstrument vooral ingespeeld met een verlaging van de reserveratio. Dat is de fractie aan deposito’s die de Chinese banken moeten aanhouden i.p.v. deze uit te lenen. De vele tegenwinden waarmee de Chinese economie kampt wekken de vraag op of de grootmacht een voorzichtige versoepeling zal blijven volgen om de economische groei te stimuleren of zal het overgaan tot renteverlagingen? De druk op de People’s Bank of China om het monetaire beleid te versoepelen en andere stimulansen te onthullen, neemt in ieder geval toe.

Vrijdag worden de groeicijfers voor het derde kwartaal gepubliceerd. Economen verwachten een verdere groeivertraging tot 6.1%, wat het zwakste tempo in meer dan 25 jaar zou zijn. Als het bbp op vrijdag een doemscenario bevestigt of het handelsconflict opnieuw escaleert, betekent dat wellicht een extra duw in de rug van de People’s Bank of China voor een soepeler beleid.
De markt loopt in ieder geval nog niet al te ver vooruit op de zaken. De Chinese yuan reageerde nauwelijks op de cijfers. De munt wordt bovendien vooral gedreven door het handelsconflict. Dat laatste was de oorzaak van een herstel in de munt van ongeveer 7.15 begin vorige week tot 7.08 momenteel.
 

USD/CNY

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.