Fed notulen tonen bekommernis omtrent toenemend risico handelsoorlog

De markten: kort op de bal

Debat omtrent beleidsversoepeling

Flag EU

Even terug in de tijd: 18 september. De Amerikaanse centrale bank verlaagt dan, voor de tweede keer in twee maanden, de rente. ‘Globale ontwikkelingen’ (lees: het aanhoudend handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China) verantwoordden volgens Fed-voorzitter Powell de renteknip. De renteknip was echter geen unanieme beslissing. Het FOMC was verdeeld: 2 centraal bankiers achtten de renteknip onnodig en een derde voorstond een forsere knip. Markten keken dan ook uit naar de notulen van de Fed haar rentevergadering, hopend op meer duidelijkheid omtrent haar monetaire beleid.

9 oktober, de langverwachte notulen worden gepubliceerd. De notulen bevestigen de bezorgdheid over het vertragen van de globale groei en onzekerheid gecreëerd door de aanhoudende handelsgeschillen. Hoewel de arbeidsmarkt sterkt bleef presteren en consumentenuitgaven in een sterk tempo toenamen, kunnen onzekerheden in de bedrijfsvooruitzichten en aanhoudende zwakke investeringen uiteindelijk leiden tot langzamere aanwervingen, wat op zijn beurt de groei van inkomsten en consumptie kan dempen. Fed-gouverneur Powell kaartte dit dinsdag opnieuw aan op een event in Denver. Verder hebben de verschillende leden gehamerd op het aangeven van grenzen omtrent het beleid dat voorzitter Jerome Powell in juli kenmerkte als een "aanpassing halverwege de cyclus" en dat de Fed tijdig en duidelijk moet aangeven wanneer het versoepelingsbeleid zou eindigen.

Ook is de Fed haar beleidskader aan het herzien in het licht van aanhoudende onzekerheden en de nul-ondergrens in de post-crisisomgeving. De Fed overweegt namelijk om periodes van lage inflatie te compenseren door periodes met een inflatie die een tijd boven de 2% doelstelling stijgen. De ene helft van het kamp steunt het idee, anderen blijven sceptisch.

De Fed-notulen lezen iets minder ‘soft’ dan mogelijk gedacht. Vooral de suggestie om het einde van de versoepeling tijdig aan te kondigen was misschien iets wat de markt (nu nog) niet verwachtte. Toch bleef de marktreactie beperkt. Wall Street schudde de release van zich af en hiel vast aan haar winsten. De Amerikaanse rentes vertoonden ook een gedempte reactie. De dollar reageerde stoïcijns (EUR/USD zweefde rond in de hoge 1.09). Het is voor de markten nu vooral waakzaam toekijken naar de handelsbesprekingen, hopend op positieve signalen.
 

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.