Powell spreekt hoop op bijkomende renteverlaging niet tegen.

De markten: kort op de bal

Fed neemt actie om spanning op de geldmarkt op te lossen

Flag US

Fed-voorzitter Powell sprak gisteren op een event in Denver. De markten waren natuurlijk benieuwd of hij hints zou geven over het monetaire beleid op korte termijn. De Fed-gouverneur kan natuurlijk niet anders dan de markt vertellen dat ze de data scherp in het oog houden alvorens te beslissen over een eventuele verdere renteverlaging. De markt gaat er al langer vanuit dat de Fed ‘niet anders kan’ dan de rente eind deze maand (en ook daarna) verder te verlagen. Een formele bevestiging kwam er uiteraard niet, maar er is zeker ruimte. De Amerikaanse economie blijft het al bij al goed doen, al zijn er tekenen van vertraging, onder meer omwille van een minder gunstige internationale context. Ook de jobgroei in de VS vertraagt. Op zich is dat heel normaal gezien de lengte van de huidige economische cyclus. Anderzijds stelt de Fed wel vast dat de werkloosheid blijkbaar verder dan verwacht kan dalen alvorens inflatie te creëerden. Dat geeft ruimte om het beleid soepel te houden. De Fed-voorzitter maakte ook de vergelijking met de jaren 90 toen de Fed de rente een drietal keer verlaagde om het tijdelijke vertraging in een opwaartse economische trend op te vangen. De markt schat een kans in van 85% op een nieuwe renteverlaging eind deze maand en nog eens meer dan 50% kans een volgende verlaging in december.
De Fed-voorzitter ging ook in op de recente spanningen op de geldmarkt. Die zijn een ongewenste bron van onzekerheid. Ze gaat maatregelen nemen om een mogelijk structureel tekort in de geldmarkten het hoofd te bieden, waarschijnlijk door het opkopen van korte-termijn schatkistpapier. Dat leidt per definitie tot een toename van de balans van de centrale bank. Powell benadrukte wel dat dit een zuiver technische maatregel is om de beleidsrente kortbij het gewenste niveau te brengen en niet mag worden geïnterpreteerd als nieuwe kwantitatieve versoepeling (QE).

In iets langer perspectief werkt de Fed wel aan een herziening van haar beleidskader en her-evalueert ze haar ‘toolkit’. De verlaging van de beleidsrente blijft het belangrijkste instrument. Powell gaf ook aan dat de Fed negatieve rentes liever wil vermijden. Anderzijds zullen nieuwe technieken zoals forward guidance en kwantitatief monetair beleid via de aankoop van activa meer en meer tot het standaardinstrumentarium gaan behoren. Ze verliezen het label ‘onconventioneel’. Zelfs een vorm van ‘yield-curve control’ kan op bij een economische terugval mogelijk bijdragen tot de efficiëntie van het beleid. Hoewel dit nu niet onmiddellijk aan de orde is, zal de markt deze indicaties zeker in het achterhoofd houden als de groeivertraging meer uitgesproken zou worden.

De speech van Powell had relatief weinig directe impact op de markten. Toch zullen de Amerikaanse rentes waarschijnlijk voor langere tijd laag blijven of zelfs nog verder zakken. Er zal onverwacht veel goed nieuws nodig zijn om de mindset op de markten hieromtrent te veranderen.
 

Figuur - 2-y rente VS: Geen reden om aan verdere versoepeling te twijfelen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.