Johnson aan Merkel: “een akkoord is feitelijk onmogelijk”

De markten: kort op de bal

Sterling onder druk maar blijft (voorlopig) beneden EUR/GBP 0.90

Boris Johnson had deze morgen de Duitse kanselier Merkel aan de lijn. De Britse premier wilde weten wat Europa vindt van zijn voorstel ter vervanging van de door de Britten verketterde Ierse backstop. Dat de Europese leiders niet warm lopen voor Johnson’s idee was al duidelijk. Johnson stelde voor om Noord-Ierland binnen een douane-unie te houden voor bepaalde (onder meer landbouw) producten. De Noord-Ierse regering moet daarvoor wel iedere vier jaar haar goedkeuring geven. Dat is allesbehalve een evidentie. Daardoor blijft het risico op een harde grens op het Ierse eiland voor Europa oncomfortabel hoog. Oncomfortabel maar ook onaanvaardbaar hoog, zo geraakte deze morgen bekend. Merkel gaf immers te kennen dat een brexitakkoord nooit mogelijk zal zijn tenzij Noord-Ierland met zekerheid in een douane-unie met de EU blijft. Volgens de Duitse kanselier kunnen de voorstellen van Johnson in hun huidige vorm dus niet als basis dienen voor een eventueel akkoord. Daarop zou Johnson gerepliceerd hebben dat een deal dan de facto onmogelijk is, weet een bron uit Downing Street 10.

Het Britse pond is nerveus. Op 31 oktober verlaat het VK tot nader order de EU, met of zonder akkoord. Maar op een Europese top midden oktober moet al duidelijk zijn of er al dan niet een nieuw uitstel komt. De tijd dringt en de kansen op een vergelijk, voor een akkoord of een eventuele verlenging, tussen beide partijen slinken zienderogen. EUR/GBP won al sinds eind september gestaag terrein (sterling onder druk) en breidt vandaag de winsten verder uit. Het koppel nestelt zich hoger in de 0.89-zone (rond 0.897 momenteel). Er zijn voorlopig ook maar bitter weinig signalen die voor een trendkeer van het pond op korte termijn pleiten.

 

EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.