Officieel banenrapport trotseert het doemscenario

De markten: kort op de bal

(Amerikaanse) rentes kaatsen terug. Dollar stijgt

Flag US

Destructieve data aangaande de Amerikaanse economie overrompelen deze week de markten. Dit wakkerde de vrees aan dat tegenwinden in de slabakkende industrie doorsijpelen naar de dienstensector. Zo schokte de ISM voor de Amerikaanse diensteensector gisteren de markten door het laagste peil sinds augustus 2016 op te tekenen. Markten bereidden zich voor op een doemscenario en wachtten met argusogen het officieel banenrapport af. Voor september rekenden economen op een toename van het aantal banen met 140,000.

Na de teleurstellende data deze week, hoopten markten dus op beter nieuws en verwelkomden dan ook gretig het banenrapport. In september groeide het aantal banen met 136,000. Hoewel het aantal gecreëerde banen beneden de verwachtingen ligt, was er een positieve bijstelling voor de banengroei voor de voorbije twee maanden. Voor augustus werd een banengroei van 130,000 gerapporteerd, dewelke nu is herzien naar 168,000. De loongroei viel echter tegen. In september kwam de loongroei tot stilstand, beneden de verwachte loongroei van 0.2%. Doorslaggevend was de onverwachte daling van de werkloosheidsgraad die met 3.5% haar laagste niveau bereikt sinds december 1969.

Markten vreesden dat de globale groeivertraging en het handelsconflict de sterke Amerikaanse arbeidsmarkt zou besmetten. De reactie op de “geruststellende” uitkomst was dan ook positief. Beleggers stelden hun meest pessimistische verwachtingen bij na een reeks toonaangevende indicatoren die een negatief risicosentiment voedden. De Amerikaanse 2-j. rente steeg van de orde van de grootte 2.5 bpn en signaleert een optimistischer signaal, hoewel de data niet sterk genoeg zijn om de verwachtingen omtrent renteverlagingen door de Fed te doorbreken. De Amerikaanse 10-j. rente bleef onveranderd. De beurzen reageerden positief op het nieuws en gingen gemiddeld met 0.7% omhoog. De dollar genoot een opwaartse druk.

Na een scala aan aanhoudende teleurstellende publicaties deze week en de angst voor een verdere groeivertraging of zelfs recessie, reageerden markten opgelucht op het banenrapport. De huidige binnenlandse economische groei blijkt veerkrachtig.
 

Evolutie Amerikaanse beurs (S&P 500) deze week

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.