Vrees voor (Amerikaanse) groeivertraging neemt toe

De markten: kort op de bal

Dollar krijgt tegenwind na recente rally

Flag EU

Het bleef er gisteren nerveus aan toegaan op de financiële markten. Het zwakke Amerikaanse ISM bedrijfsvertrouwen (verwerkende nijverheid) dinsdag had de vrees voor een globale groeivertraging aangewakkerd. De beurzen bleven onder druk. De rentemarkten toonden een meer verdeeld beeld. De Amerikaanse rentes daalden verder. Ietwat verrassend gaven de Europese rentes nauwelijks een krimp. Wat de data betreft was het ADP rapport over de private jobgroei in de VS iets zwakker dan verwacht. De marktreactie bleef beperkt. Later op de dag kwam de WTO (Wereldhandelsorganisatie) met een uitspraak in een aanslepend conflict tussen de VS en Europa over subsidies aan de vliegtuigsector. Onder de beslissing krijgt de VS het recht om als compensatie/vergelding tarieven te heffen op $7.5 mld aan Europese goederen. De uitspraak was geen verrassing, maar in de huidige onzekere context was het uiteraard niet van aard om investeerders gerust te stellen. De beursdaling versnelde nog. Ook de dollar kreeg meer tegenwind. USD/JPY viel terug naar de lage 107. De winst van de euro tegen de dollar bleef relatief bescheiden.

De Aziatische beurzen volgden vanmorgen de correctie in de VS en Europa gisteren. De Europese markten komen in rustiger vaarwater terecht. Investeerders tellen af naar het ISM bedrijfsvertrouwen uit dienstensector in de VS en naar de payrolls (arbeidsmarktrapport) morgen. Die indicatoren moeten meer duidelijkheid brengen of/in welke mate de binnenlandse activiteit in de VS wordt aangetast door de groeivertraging in de verwerkende nijverheid. De marktverwachting voor de ISM (55) ligt alvast nog vrij hoog. Een nieuwe negatieve verrassing zou de groeionzekerheid alleen maar aanwakkeren. In dat geval zal zeker opnieuw in de richting van de Fed gekeken worden. Die zal dan ‘niet anders kunnen’ dan de economie ter hulp te komen met een bijkomende renteverlaging, mogelijk al eind deze maand of in december. Een verder verlies aan rentesteun is in principe negatief voor de dollar maar de euro speelt ook niet met sterke kaarten. Zo werd het finaal PMI bedrijfsvertrouwen voor Duitsland nog neerwaarts bijgesteld (het initiële rapport was ook al barslecht). Binnen de USD-combinaties is USD/JPY waarschijnlijk het meest kwetsbaar voor slecht nieuws. Toch zal een eventuele algemene USD-daling waarschijnlijk ook doorsijpelen in EUR/USD. Na een aanslepende daling toont de muntcombinatie deze week eerste voorzichtige tekenen van uitbodeming. Een herstel boven de neerwaartse trendlijn (1.1040 zone) zou een indicatie zijn dat de neerwaartse trend uitdooft (en/of dat de dollar verder kan corrigeren). Zo ver zijn we wel nog niet. Voor zo’n breuk zijn, naast een zwakke ISM vandaag, waarschijnlijk morgen ook ontgoochelende payrolls nodig.
 

Figuur - EUR/USD: dollar krijgt meer tegenwind. 1.1040 is technisch referentiepunt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.